جلد 41 فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی

میراث مکتوب- چهل و یکمین جلد از «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» تألیف هایده چیذری به همت انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران چاپ و روانه بازار نشر شد.

این فهرست حاوی کتاب‌ها و رساله‌های گوناگون به زبان فارسی است. هایده چیذری در تألیف و تدوین این کتاب از قواعد استاندارد فهرست‌نویسی برای یکدست‌سازی اطلاعات نسخه‌های خطی استفاده کرده است. همچنین روش فهرست‌نویسی این کتاب و اطلاعات در دو بخش کتابشناسی و نسخه‌شناسی مندرج شده است.

علا‌قه‌مندان می‌توانند برای تهیه این اثر به صورت غیر حضوری به فروشگاه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به آدرس http://bookshop.nlai.ir مراجعه کنند.