کاغذهای اسلامی؛ بررسی یکی از صنایع باستانی

میراث مکتوب- ویراست دوم کتاب «کاغذهای اسلامی بررسی یکی از صنایع باستانی» نوشته هلن لاودی با ترجمۀ زهرا ضرغامی از سوی انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران چاپ و منتشر شد.

به گفتۀ هلن لاودی، این کتاب پژوهشی در روش‌های ساخت کاغذ در سرزمین‌های اسلامی و مقایسه کاغذها با یکدیگر بر اساس آثار دان بیکر مرمتگر کاغذ، نسخ خطی و آثار هنری جهان اسلام است.

دان بیکر به بررسی تفاوت‌های کاغذ در دوره‌های مختلف تاریخی در جهان اسلام علاقۀ بسیاری داشت و در طول سال‌ها فعالیت خود روی نسخ و کاغذهایی که آثار بر آن کتابت شده به تفاوت‌های بین کاغذهایی که در مناطق متفاوت تولید می‌شد، آگاهی و اشراف یافته بود.  

کتاب «کاغذهای اسلامی؛ بررسی یکی از صنایع باستانی» در برگیرندۀ تاریخچۀ کاغذسازی اسلامی، ماهیت و تولید کاغذ، مشخصۀ کیفی کاغذ اسلامی و تحلیل کاغذهای ایرانی، سوری و مصری است.

هدف از نگارش این کتاب، انتشار نتایج پژوهش‌های انجام شده درباره ماهیت و مشخصه‌های کاغذ اسلامی است که با تحلیل نظام‌مند نمونه‌های متعلق به دوره‌های مختلف جمع‌آوری شده است.

در این کتاب جدول مقایسه‌ای کاغذهای ایرانی، سوری و مصری براساس ویژگی‌های تعیین شده در بازۀ زمانی قرن ششم تا قرن دوازدهم هجری تدوین شده است که به پژوهشگران کمک می‌کند در کوتاه‌ترین زمان به اطلاعاتی دربارۀ کاغذهای ایرانی، سوری و مصری دست پیدا کنند.

علا‌قه‌مندان به تهیه این اثر به صورت غیرحضوری می‌توانند به فروشگاه آنلاین انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به آدرس  bookshop.nlai.irمراجعه کنند.