انتشار نسخۀ صوتی «سیر الملوک»

میراث مکتوب- نسخۀ صوتی کتاب «سیاست‌نامه» یا سیرالملوک از متون تاریخی قرن پنجم نوشتۀ خواجه نظام‌الملک طوسی از سوی انتشارات نیستان منتشر شد.

کتاب صوتی سیاست‌نامه یا سیرالملوک اثر خواجه نظام‌الملک طوسی یکی از مهم‌ترین متن‌های تاریخی قرن پنجم هجری قمری به زبان فارسی است. این کتاب اوضاع حکومتی، سیاسی و اجتماعی دوره‌ سلجوقیان را به بحث می‌گذارد.

سیاست‌نامه در واقع به بررسی وضع حکومت، سازمان اداری، طبقات اجتماعی و آداب و رسوم روزگار سلجوقیان می‌پردازد. خواجه نظام الملک توسی در سیاست‌نامه یا سیرالملوک تجربیات خود را در طی سال‌های وزارت، در 50 فصل فراهم آورده است. این کتاب در باب تاریخ اندیشه سیاسی و سیاست‌نامه نویسی، امور کشورداری و حکومت، اثری بی‌نظیر است.

همه‌ پادشاهان به تدبیر و راهنمایی‌های این کتاب نیازمند بودند. نظام الملک طوسی، 29 سال و 7 ماه از تجارب وزرات خود در دورۀ الب ارسلان و ملکشاه در اداره‌ امور و فتح بلاد را در این کتاب آورده است.

برخی از عناوین فصل‌های مختلف کتاب سیاست‌نامه عبارتند از: در شناخت نعمت پروردگار، پرسیدن از کار دین، فرستادن پیک، احتیاط در اجرای فرمان‌ها، رسولان و سفیران، سفره و پذیرایی، ترتیب دادن بار، نوا به معنی گروگان، زنان درباره و زیردستان، حساب دخل و خرج ولایت‌ها و... .

سیاست‌نامه یا سیرالملوک، به‌سبب سبک نگارش ساده‌ کتاب و متن خالی از تصنع و تکلف آن، از شاهکارهای زبان فارسی به‌شمار می‌آید؛ چرا‌ که خواجه نظام‌الملک در فصاحت و بلاغت هنرنمایی و مهارت را به‌نهایت رسانده است. نثر روان و شیوای این کتاب به صورتی است که اهالی ادب و سخن، آن را حتی راهنمای یادگیری هنر نویسندگی می‌دانند.

نسخۀ صوتی حاضر از کتاب سیاست‌نامه از نسخه‌ای‌ که پس از قتل خواجه نظام‌الملک مرتب شده و به‌ظاهر این کار در عهد دوم جانشین سلطان ملکشاه، یعنی در زمان سلطان غیاث‌الدین ابوشجاع محمدبن‌ملکشاه، انجام یافته، تهیه شده است.

انتشارات نیستان این کتاب صوتی را در 12 ساعت و 57 دقیقه و به قیمت 43 هزار تومان منتشر کرده است.