نشست «زبانی به وسعت شمس»

میراث مکتوب- شمس تبریزی شبیه هیچ‌کس نیست و در هیچ نحله و عرف و مسلکی و در حصار هیچ واقعیت و تاریخی نمی‌گنجد. تنها بی‌کرانگی واژه و ساحت رمزآلود و عظیم عشق است که این شخصیت شگفت را می‌نمایاند.

زبان برای شمس عرصه‌ سیال، تازه و آزادی است برای تجربه و کشف و همراه دور و نزدیک در پیچ و تاب‌های سرگردانی، سرکشی، تنهایی و بیان رازهای گنگ.

مقالات شمس گنجی است فتاده در کنجی، گوهرهایی نه در رشته و سلک و الماس‌هایی پراکنده، زین سبب معنا در او به ظاهر  آشفته و گسسته است. گفتار بلندی که  در بند زیورهای بیانی و بلاغی گرفتار نیامده و در اندیشه نظم متعارف و تکلف و تکرار و موعظه نیست.

در این فضا و به گونه‌ای خاص و ای بسا  متمایز از نثر صوفیانه، ضرباهنگی پرشتاب از عبارت‌های کوتاه نغز و شاعرانه، در کنار روایت‌ها و تمثیل‌های استوار و فضاساز با مضامین بکر و ژرف، شکل می‌گیرد و ارزش والای عارفانه و جوهر ناب ادبی می‌یابد.

بیست و ششمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ شمس تبریزی روز چهارشنبه هشتم مرداد ساعت ۱۱ صبح با سخنرانی علی‌اصغر ارجی به‌صورت مجازی پخش خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به صفحه‌ اینستاگرام مرکز فرهنگی شهر کتاب به نشانی Instagram/bookcityculturalcenter  این درس‌گفتار را به صورت زنده مشاهده کنند.