شمارۀ 15 ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی

میراث مکتوب- پانزدهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد.

مطالب این شماره عبارتند از:

مقالات

«پسوندهای تحبیبی فارسی در دورﮤ اسلامی (۳)» / علی‌اشرف صادقی

«هویت دستوری و بررسی آن در لغت‌نامه، فرهنگنامۀ فارسی و فرهنگ بزرگ سخن» / فائزه سبحانی مَرَنی

«تحفۀ حسام و مؤلف حقیقی آن» / محسن ذاکرالحسینی

«اثر شوکت؛ فرهنگ جناس‌ها در زبان ترکی عثمانی» / سیده زیبا بهروز، نفیسه ایرانی.

پژوهش‌های لغوی

«تک، تک ـ تگ، گُشتا، پرنون یا بزیون؟، شَمَل» / علی‌اشرف صادقی

«دستگرد و دسکره» / پدرام جم

«ریشه‌شناسی ادات پرسشی آیا؛ دستوری شدن یک صیغۀ فعلی» / یوسف سعادت

«دربارﮤ واژه‌های طوفان و نوفیدن و نَویدن» / فرهاد قربان‌زاده

«پژاردن، پچاردن / پجاردن، پیچاردن / پیجاردن؛ تأملی در باب جغرافیای گویشی، دایرﮤ معنایی و اشتقاق» / میثم محمدی

«بررسی پیشینۀ کاربرد هفت‌سین در متن‌های کهن» / امید سروری

«قلماش، قلماشی، قلماشیت» / بابک شریف

«نرته / نارد» / سالار رضازاده

«ویژگی‌های زبانی قرآن مترجم ۲۰۰۳» / اکرم حاجی‌سیدآقایی

نقد و بررسی

«نقد و بررسی فرهنگ توصیفی اصطلاحات روایت‌شناسی» / نسرین منصوری‌فر

برای دریافت متن کامل شمارۀ 15 ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی کلیک کنید.