سومین شمارۀ پژوهش‌های زبانی‌ ـ ادبی قفقاز و کاسپین

میراث مکتوب- سومین شماره از فصلنامۀ تخصصی پژوهش‌های زبانی‌ ـ ادبی قفقاز و کاسپین با همکاری مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی و دانشکدۀ شرق‌شناسی دانشگاه روسی – ارمنی (اسلاونی) ارمنستان منتشر شد.

فصلنامۀ پژوهش‌های زبانی – ادبی قفقاز و کاسپین به چاپ مقالات مرتبط با زبان‌ها و گویش‌های کرانۀ کاسپین و منطقۀ قفقاز، و یا پژوهش‌های ادبی این گستره که صبغۀ زبان شناختی داشته باشند، اختصاص یافته‌است. هدف از تأسیس این فصلنامه که به دو زبان فارسی و روسی منتشر می‌شود آشنایی پژوهشگران و محافل دانشگاهی ایرانی با تحقیقات انجام شده در کشورهای پساشوروی و بالعکس است.

این مجله به مطالعۀ پیوندهای زبانی و ادبی کشورهای قفقاز و مناطق جنوب و جنوب غربی دریای کاسپین (مازندران) اختصاص یافته‌است. البته گسترۀ پژوهشی آن، محدود به حوضۀ آبریز دریای کاسپین نخواهد بود؛ چه، بر پایۀ قوانین زبان‌شناسی زبان‌های ایرانی، حوزۀ مطالعاتی دریای کاسپین، گسترۀ وسیعی از آذربایجان، طوالش، گیلان و گرگان تا سمنان را دربر‌می‌گیرد؛ به همین سبب، کل این خطّه و تمامی جمهوری‌های قفقاز شمالی و جنوبی و مناطق شمال غرب ایران، در محدودۀ مطالعات این فصلنامه قرار می‌گیرد. بنابراین همۀ مقالاتی که با رویکرد زبان‌شناختی نوشته شده‌ باشند – اعمّ از مطالعات زبان و گویش، پژوهش‌های لغوی، فولکلور، جاینام‌شناسی و غیره- برای چاپ در این مجله مناسب خواهد بود. پژوهشگران محترم می‌توانند برای آگاهی از شیوۀ نگارش مقاله به راهنمای نگارش مقالات مراجعه نمایند. علاقه‌مندان می‌توانند متن مقالات این شماره را از طریق پیوندهای زیر دریافت نمایند.

 

تحلیل توصیفی شاخص های آگوستیکی حنجرۀ مردان گیلکی زبان در مقایسه با مردان فارسی زبان..........المیرا اسماعیل پور – ماندانا نوربخش

جاینام شناسی البرز مرکزی..........حبیب برجیان

چرا مازندرانی ها زبان خود را «گیلکی» می نامند؟..........محمدصالح ذاکری

شناسه در زبان های «تاتی»، «هرزنی» و «تالشی»..........جهاندوست سبزعلیپور

پیرامون «ببرهیرکانی» و صفت «ایرکانو» در ادب رومی ..........ایمان منسوب بصیری

К этимологии аварского сословного титула нуцал (правитель)..........  Шахбан Хапизов 

فایل کامل مجله از اینجا قابل دسترسی است.

صاحب امتیاز: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

مدیر مسئول: امیر ضیغمی (دانشگاه روسی- ارمنی (اسلاونی)، ارمنستان

سردبیران: گارنیک آساطوریان (دانشگاه روسی– ارمنی (اسلاونی)، ارمنستان) - نادره نفیسی (مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی)