نشست «رونمایی و معرفی کتاب رسائل خواجو» برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، یکصد و سی و یکمین نشست از سلسله نشست‌های این مؤسسه، به رونمایی و معرفی کتاب «رسائل خواجو» اختصاص دارد.

کتاب «رسائل خواجو» دربردارندۀ چهار رسالۀ شمع و شمشیر، سِراجیّه، شمس و سحاب و نمد و بوریا از خواجوی کرمانی است که با مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی و دکتر محمد شادروی‌منش، از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به چاپ رسیده است.

این نشست با همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان روز شنبه 11 مردادماه 1399 در دو نوبت در بخش لایو (پخش زنده) صفحۀ اینستاگرام مؤسسۀ میراث مکتوب به نشانی mirasmaktoob@ برگزار خواهد شد.

در بخش نخست این نشست، از ساعت 18، محمود مدبری، استاد دانشگاه شهیر باهنر کرمان، محمود عابدی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، و محمد شادروی‌منش، مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی دربارۀ کتاب «رسائل خواجو» سخن خواهند گفت.

بخش دوم نشست نیز به اجرای زندۀ موسیقی اختصاص دارد و در این بخش، از ساعت 19:40، مجید حسینخانی به اجرای آواز بر اساس اشعار خواجوی کرمانی خواهد پرداخت و مدیریت این بخش از نشست نیز به عهدۀ حامد حسینخانی خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند با دنبال کردن صفحۀ اینستاگرام مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در این جلسه حضور یابند.