شمارۀ 182 «آینۀ پژوهش»

میراث مکتوب- شمارۀ 182 دوماهنامۀ آینۀ پژوهش از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم منتشر شد.

مطالب به چاپ رسیده در این شماره به شرح زیر است:

 

هر باب از این کتاب نگارین که برکنی... / جویا جهانبخش

نواندیشان دینی جهان عرب (1) / حمیدرضا تمدن

تکامل یک تصویر در زبان های سامی: از متون اکدی ـ آرامی تا قرآن / حیدر عیوضی

به سوری که دستانش چوبین بود / جویا جهانبخش

رساله در پیشگویی ظهور مهدی در سال 949 / رسول جعفریان

بازخوانی ابیانی از آخرین تصحیح دیوان مسعود سعد/ گلپر نصری

نسخه شناسی مصاحف قرآنی (8) / مرتضی کریمی‌نیا

زندگی اجتماعی در عصر عباسی بر اساس آثار جاحظ / نسیمه فلاحی‌نژاد

التحفة الشمسیه فی المباحث الکلامیة / ضیاءالدین عبد الله بن محمد اعرجی

کلیت کار را قابل دفاع می‌دانم / مهدی نورمحمدی

کتابشناسی توصیفی ـ تحلیلی حضرت ابوطالب به زبان‌های اروپایی / سیدعلیرضا طباطبائی یزدی

در سوک فرزند قلم / هادی ربانی

درگذشتگان / ناصرالدین انصاری

«آینۀ پژوهش» دوماهنامۀ نقد کتاب، کتابشناسی و اطلاع‌رسانی در حوزه فرهنگ اسلامی است که به صاحب‌امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، مدیرمسئولی محمدتقی سبحانی و سردبیری محمدعلی مهدوی‌راد منتشر می‌شود.

برای مطالعۀ مقالات شمارۀ 182 آینۀ پژوهش کلیک کنید.