بررسی پژوهش انجام گرفته در آثار مکتوب دارالفنون

میراث مکتوب- کتاب «مسئلۀ علم و علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری» در پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی نقد و بررسی می‌شود.

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناروی بیست و یکمین نشست از مجموعه نشست‌های علم و جامعه را به نقد و بررسی کتاب «مسئلۀ علم و علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری» اختصاص داده است.

این نشست دوشنبه بیستم مردادماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ با حضور ابراهیم توفیق (مؤلف)، رضا منصوری، نوید نادری و رضا ماحوزی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند این نشست را به صورت زنده در اسکای‌روم، اینستاگرام و سایت این پژوهشکده مشاهده کنند.

کتاب «مسئلۀ علم و علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری: پژوهشی در آثار مکتوب شناخته‌شده دارالفنون (از ۱۲۶۷ تا ۱۳۱۳ ق)» پژوهشی از ابراهیم توفیق، سیدمهدی یوسفی و آرش حیدری است که توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال ۱۳۹۹ منتشر شد.