پانزدهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ «زبان‌ها و گویش‌های ایرانی»

میراث مکتوب- پانزدهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ «زبان‌ها و گویش‌های ایرانی»، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد.

مطالب این شماره عبارتند از:

مقالات

کتیبه‌ای در سایه‌ (کتیبۀ نویافتۀ هخامنشی موسوم به DNf) / سهیل دلشاد،‌ مجتبی دورودی

جمله‌های مرکب همپایگی و جمله‌های مرکب وابستگی در زبان ختنی / مهشید میرفخرایی، ماندانا طائبی

بررسی ساختار جملۀ پایانی متن‌های کتاب نهم دینکرد / پورچیستا گشتاسبی اردکانی

انگارۀ آفرینش گیاه از گاو یکتاآفریده در بندهشن و پیوند آن با ایزدبانو / لیلا عسگری

معرفی دست‌نویس بخشی از ترجمۀ دیلمی قرآن کریم / محسن صادقی، علی‌محمد پشتدار

بررسی ساخت فعل ماضی در گویش سه‌قلعه و مقایسۀ آن با فارسی میانه / عباس ریاحی

پیشوند فعلیِ bI- با معنایی واژگانی و کهن در گویش کَهکَدانی / مهدی احمدی

گیلکی: زبانی در معرض خطر / مریم‌سادات فیاضی

نظام مطابقه در زبان زازاکی / عبدالرحمن صادقی، محمدمهدی اسماعیلی

بررسی حالت‌های دستوری در گونۀ زبانی براهوییِ رودبار جنوب / فاطمه شیبانی‌فرد

داده‌های گویشی

واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به خوراکی‌ها در گویش دشستانی / حمکت ملک‌زاده، میرجلال‌الدین کزازی

واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به کشاورزی در زبان ترکی آذری و روستای اوجقاز / لیلا نوری کشتکار

«تازه‌های نشر» و «اخبار» دیگر بخش‌های این شماره از ویژه‌نامۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی هستند.

برای دریافت متن کامل شمارۀ 15 ویژه‌نامۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی کلیک کنید.