انتشار شمارۀ 12 مجلۀ «کشکول»

میراث مکتوب- دوازدهمين شماره كشكول، دوفصلنامه تخصصي اسناد و نسخه‌هاي خطي مناطق كردنشين منتشر شد.

فهرست برخي از مقالات اين شماره به قرار زير است:

فهرست توصيفي نسخه هاي خطي كردي در سنت پترزبورگ / شلير ابراهيم شريفي

معرفي اجمالي مجموعه هاي خطي و چند يادداشت ادبي و تاريخي / سيد محمد صمدي

معرفي دو جلد قرآن خطي نويافته از روستاي بزگوره / ناصر اميني خواه، غفار ابراهيمي

بازخواني و شرح چند سند درباره قنات و مقني / فرامرز آقابيگي

تبيين وضعيت اقتصادي كشاورزي و آغاز تجاري شدن آن در مناطق كردنشين / مطلب مطبي

جغرافياي آشور و نامه هاي آشور نو: بازيابي موقعيت خوبوشكيا / عبيدالله سرخ آبي

ميرزا جواد قاضي / عبدالله صمدي

مولوي، عبدلرحيم معدومي: در دانشنامه آمريكا / اسماعيل فتاحي قاضي

سادات نهري- مارتين وان برويتسن؛ سيده شيوا دعاگو

استاد احمد ترچاني زاده؛ فرزانه اي كه خود يك دانشگاه بود / احمد احمدي اقدم

مهاباد: شكل يابي، توسعه فضاهاي شهري و بناهاي تاريخي

كرد در دائرة المعارف اسلام

يادداشت‌هايی درباره تاريخ مهاباد

سفرنامه بلوك جوانرود

دو غزل از امين اشنويی

...