روضۀ سوم از خلد برین در تاریخ بنی امیه و بنی عباس

میراث مکتوب- کتاب «روضۀ سوم از خلد برین در تاریخ بنی امیه و بنی عباس» اثر محمدیوسف ‏واله قزوینی اصفهانی به تصحیح میرهاشم محدث به همت انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد. ‏

این اثر حاوی دو سرفصل کلی با عناوین «بنی امیه» و «در ذکر خلفای بنی عباس» و یک مقدمه به قلم «پروفسور ویلم فلور» ‏است. ‏

در طلیعه این کتاب به قلم دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، آمده است:

«بدون تردید، دورۀ صفوی، علیرغم ‏نقد و انتقادها بر پاره‌ای عملکردها، یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تاریخی ایران در تاریخ فرهنگ و تمدن ایرانی است. در حوزۀ ‏سیاست، یکپارچه شدن ایران و گسترش قلمرو آن همراه با تلاش در جهت بازیابی عظمت ایران در دورۀ ساسانی، نقطۀ برجستۀ ‏این دوران است. در حوزۀ مذهب و دیانت، اعلام تشیع به‌عنوان مذهب رسمی ایران و خروج فرهنگ شیعی از انزوای تاریخی خویش ‏همراه با درخشش متفکّران نامدار و عالمان ژرف‌اندیشش که احیای عظیم حکمت اسلامی، ظهور حکمت متعالیه، شکل‌گیری ‏نوعی نظام مدون فقهی و ظهور و بروز استعدادهای عظیم مؤلفان و متفکّران مذهبی شیعه، به‌عنوان نمودی از خدمات صفوی به ‏فرهنگ شیعی را در پی داشت. در حوزۀ هنر، معماری و شهرسازی، قابلیت عظیم این دوره در برکشیدن تمامی تجارب عظیم ‏ماقبل خویش از جهان با شکوه ساسانی گرفته تا تحولات عمیق دوره‌های آل بویه، سلجوقی، ایلخانی و تیموری و بنیان‌گذاری ‏مکتبی درخشان در هنر، معماری و شهرسازی فضایی که حکومت مقتدر صفوی ایجاد نمود، بستری برای رشد خلاقیت‌ها در ‏حوزه‌های مختلف را فراهم آورد. من‌جملۀ این حوزه‌ها حوزۀ تألیف و تضنیف بود. برای این حقیر که پژوهشگر عرصۀ حکمت هنر و ‏زیبایی است جالب توجّه است که در همین دوره، کتاب مهم گلستان هنر اثر قاضی احمد بن شرف‌الدین حسین حسینی منشی ‏قمی مشهور به احمد منشی قمی (نگاشته شده در سال۱۰۱۵ ه) تألیف شده و برای نخستین بار تاریخ‌نگاری هنر در متن تمدن ‏ایرانی آغاز می‌شود. مورخ ارجمندی که تألیفات دیگری چون خلاصة التواریخ (تاریخ صفویه از شیخ صفی تا اوایل شاه عباس یکم)، ‏جمیع الاخیار، مجمع الشعرا و مناقب الفضلا از او بر جای مانده ‌است. لکن این تاریخ‌نگاری که کثرت و عظمت تألیفات کتب ‏تاریخی آن دوره، نشان از محبوبیت این حوزه و تعلّق شاهان صفوی به آن دارد صرفا تاریخ هنر و صناعت را شامل نشد بلکه در ‏حوزه‌های مختلف تاریخی آثار بسیار ارزشمندی به رشته تحریر در آمد همچون:

احسن‌التواریخ در دوازده جلد (بنا به ادعای مولف) که دو جلد پایانی آن باقی مانده ‌است. این اثر در زمان شاه تهماسب یکم ‏صفوی نگاشته شده و اثر حسن روملو است. ‏

تاریخ جهان آرای عباسی یا عباس‌نامه تالیف میرزا محمدطاهر وحید قزوینی که به بیان تفصیلی دودمان صفویه از آغاز تا شاه ‏عباس دوم پرداخته ‌است. ‏

تاریخ عباسی یا روزنامه ملا جلال منجم اثر جلال الدین محمد بن عبدالله منجم یزدی که به تاریخ ایران بین سال‌های ۹۸۴ تا ‏‏۱۰۲۰ قمری می‌پردازد. در این کتاب از اواخر زمامداری شاه طهماسب یکم تا اواخر بیست و پنجمین سال سلطنت شاه عباس ‏یکم بحث شده است. ‏

تذکره شاه طهماسب، نوعی خود زندگی‌نامه که توسط شاه طهماسب یکم، شاه صفوی نگاشته شده. شاهی که ۵۲ سال در ایران ‏حکومت کرد. ‏

تاریخ حیدری، نوشته حیدر بن علی حسینی رازی، که در عصر سلطنت شاه عباس یکم نوشته شده ‌است، تاریخ عالم‌آرای عباسی ‏‏. در باب تاریخ پادشاهان صفوی از زمان شاه اسماعیل یکم تا پایان پادشاهی شاه عباس یکم نگاشته شده توسط اسکندر بیگ ‏ترکمان در زمان سلطنت شاه عباس یکم. ‏

و آثاری چون:

ریاض الفردوس، نوشتة محمد میرک بن مسعود الحسینی، در دوره صفوی

روضة الصفویه، نوشتة میرزا حسن بن حسین جنابذی، نگاشته شده در سال ۱۰۳۶ ه. ق

شرفنامه بدلیسی، نوشتة شرف بن شمس‌الدین بدلیسی در تاریخ کردستان. از مورخان عصر صفوی

و مُسخِّر البـِلاد اثر محمدیار بن عرب قطغان در شرح سرزمین فرارود، خاندان شیبانیان و روابط ایرانیان و ازبکان در دوره صفویه، ‏نگاشته شده در قرن دهم هجری و البته آثاری دیگر.‏

در این میان، یکی از نغز‌ترین آثار تاریخیِ تألیف شده در دورۀ صفوی، خُلدبرین اثر محمدیوسف واله اصفهانی به سال ۱۰۷۸ ‏هجری قمری است. کتابی در هشت روضه و یک خاتمه که مؤلف محترم در هر روضه، تعدادی حدیقه آورده است و شاید علت ‏انتخاب الفاظی چون روضه و حدیقه همان باشد که صاحب معجم البدان در بیان روضه و حدیقه آورده: در بلاد عرب، روضه‌های ‏فراوان یافت شود. معروف‌شان آنها هستند که مضاف واقع شده‌اند که قریب صد و سی و شش کلمه است و روضة عبارتست از ‏زمین‌هایی است که به واسطه سیراب شدن، گیاه و سبزه می‌رویاند و وقتی که پرگیاه شد حدیقه‌اش نامند». واله اصفهانی تاریخ ‏خود را به این معنا سبزه‌زاری از معارف تاریخی خوانده است. ‏

مصحح ارجمند و محترم، میرهاشم محدث که این اثر به همّت ایشان آماده تصحیح و آماده طبع و نشر گردید در پیشگفتار خود ‏نکات ارجمندی در باب آن فرموده‌اند (من‌جمله این که بخش‌هایی از این اثر در دسترس نیست و آن چه از روضه‌ها باقی‌مانده مورد ‏تصحیح قرار گرفته و به همین دلیل نیز این کتاب که روضۀ سوم از خُلد برین است ناتمام آغاز می‌گردد) و در ادامۀ مطالب ایشان، ‏نیز نکاتی نغز از پروفسور ویلم فلور آمده که در شرح و بیان این اثر، مکفی و وافی به مقصود است»‏.

کتاب «روضۀ سوم از خلد برین در تاریخ بنی امیه و بنی عباس» در شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۶۰ هزار تومان از سوی ‏انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شده است. ‏