نقد و بررسی کتاب سنجش منابع تاریخی شاهنامه

میراث مکتوب- مؤسسۀ فرهنگی خردسرای فردوسی نشست مجازی «نقد و بررسی کتاب سنجش منابع تاریخی شاهنامه» را برگزار می‌کند.

در این نشست دکتر فرزین غفوری، مؤلف کتاب، دکتر ابوالفضل خطیبی و دکتر سجاد آیدنلو سخن خواهند گفت.

نشست مجازی «نقد و بررسی کتاب سنجش منابع تاریخی شاهنامه» ساعت 21 روز پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه ۱۳۹۹، در صفحه‌ٔ اینستاگرام مؤسسۀ خردسرای فردوسی (kheradsarayeferdowsi) پخش خواهد شد.