انتشار «تاریخ ابن کرم»

میراث مکتوب- «تاریخ ابن کَرم» تذکره سلسله قادریه قطبیه است از حضرت علی (ع) تا پیر محمد کَرم حسین حنفی القادری. جلد اول شاملِ بزرگان این سلسله در عراق و جلد دوم بزرگان سلسله در منطقه پَنجاب را شامل است.

پیر محمدطاهر حسین قادری با مطالعۀ نسخه‌های خطی، عکس‌های مزارات، شجره‌ها و دیگر منابع این کتاب را در دو جلد و به زبان اردو نوشته است.

تاریخ ابن کَرم، پیر محمدطاهر حسین قادری، کتابخانه ابن کَرم خانقاه منگانی شریف، شهر جَنگ، پاکستان، 2020.

فهرست کتاب:

-         تاریخ ابن کَرم // عبدالقدیر خان

-         خامه من بسم الله کن // معین الدین عقیل

-         تاریخ نگاری سلسله های تصوف // عارف نوشاهی

-         تاریخ ابن کَرم // معین نظامی

-         نگاهی به تاریخ ابن کَرم // محمد اقبال مُجددی

-         تاریخ چاپ کتاب به نظم // سید وحید القادری عارف

-         قطعه سال چاپ به نظم // سید راشد اسلم هاشمی ثاقب خیرآبادی

-         معرفی // سید راشد اسلم هاشمی ثاقب خیرآبادی

-         قطعه سال چاپ // صاحب زاده فیض الامین فاروقی

-         قطعه سال چاپ // میان امیتاز علی قادری

-         مقدمه

-         تصوف؛ روح اسلام

-         (به نظم) حلیه مبارک سرورِ کائنات و خلاصه موجودات ص

-         ضمائم: سلسله فقر المعروف شجره طریقت؛ شجرة طریقة السلسلة القادریة الغوثیة القطبیة الکرمیة؛ شحره شریف (به زبان های: فارسی- اردو- پنجابی)؛ در علو مرتبه سلسه قادریه، ابوالقادر ثانی (به انگلیسی)؛ سید غوق بالا پیر (به انگلیسی)

-         فهرست مآخذ و منابع

-         نمایه

-         تصاویر

1-    حضرت علی ع

2-    حضرت امام حسین ع

3-    حضرت امام زین العابدین ع

4-    حضرت امام محمد باقر ع

5-    حضرت امام جعفر صادق ع

6-    حضرت امام موسی کاظم ع

7-    حضرت امام رضا ع

8-    شیخ معروف کرخی

9-    شیخ سَری سقطی

10-            شیخ جُنید بغدادی

11-            شیخ ابوبکر شبلی

12-             شیخ ابوالفضل عبدالواحد تمیمی

13-             شیخ ابوالفرح محمد یوسف طرطوسی

14-             شیخ ابوالحسن علی هکّاری

15-            شیخ ابوسعید مبارک المخرمی

16-            شیخ محی الدین ابومحمد عبدالقادر جیلانی

17-            سیف الدین عبدالوهاب

18-            سید صفی الدین عبدالسلام

19-            سید ابوالعباس احمد

20-            سید ابوعلی مسعود

21-            سید ابوالحسن نورالدین علی

22-            سید ابومحمد شاه میر

23-            سید شمس الدین محمد

24-            سید محمد غوث گیلانی اوچوی

25-            مخدوم سید عبدالقادر ثانی

26-            سید محمد غوث بالا پیر

27-             سید عبدالقادر ثالث

28-            سید عبدالوهاب گیلانی

29-            سید زین العابدین گیلانی

30-            سید عبدالرزاق گیلانی المعروف شاه چراغ لاهوری

31-            حضرت سید مصطفی گیلانی

32-            سید محمود گیلانی

33-            سید مجتبی گیلانی

34-            سید حیدر بخش گیلانی

35-            سید غلام غوث گیلانی

36-            سید امان الله شاه المعروف سلطان هاتیوان

37-            سید علی شیر قادری

38-            سید چراغ علی شاه

39-            سید قطب شاه علی بخاری پیر مَحلَوی

40-            سید شیر محمد گیلانی

41-            سید سردار علی شاه بخاری

42-            خواجه حافظ گُل محمد قطبی قادری

43-            پیر محمد کرم حسین حنفی القادری

منبع: پایگاه خبری نسخ خطی