شمارۀ 10 مجلۀ «شبه‌قاره»

میراث مکتوب- دهمین شمارۀ مجلۀ شبه‌قاره، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، به دبیری دکتر محمدرضا نصیری، عضو وابستۀ فرهنگستان و مدیر گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، منتشر شد.

مقالات این شماره عبارتند از:

همایون و شاه طهماسب / دکتر غلامعلی حداد عادل

از کاروان هند (جست‌وجو در احوال و آثار آشوب مازندرانی و ضرورت تصحیح کلیات اشعار او) / دکتر محمدتقی جهانی، دکتر علی گوزل اوز، دکتر نهاد دگرمانجی

سبک‌های ایرانی در معماری معزیان و خلجیان هند / دکتر جواد نیستانی، فرشاد رحیمیان

علاءالدین اودهی و ترجیع‌بند او / دکتر عباس بگ‌جانی، دکتر امید سروری

جایگاه زنان در معماری عصر گورکانیان هند / دکتر فریبا پات، مریم استاجی

آموزۀ انسان کامل ابن عربی و تأثیر آن بر دعاوی میرزا غلام احمد قادیانی / دکتر حمید کرمی‌پور، محمد کاظمی‌پور

اصطلاحات اداری و دیوانی در سیرالمتأخرین / دکتر محمدرضا نصیری، بتول سپهر

چهارباغ نسخۀ خطی نویافتۀ عصر تیموری هند / دکتر کریم نجفی‌برزگر

معرفی نسخۀ خطی دیوان حافظ مکتوب به سال ۸۳۶ق / دکتر محمد سلیم مظهر، دکتر مرتضی چرمگی عمرانی

تصحیح ترجمۀ رسالۀ التحفة المرسلة الی النبی / دکتر محمودرضا اسفندیار

معرفی شکوفه‌زار سراج‌الدین خان آرزو / زرنوش مشتاق، دکتر حمید طاهری، دکتر محمد سلیم مظهر

شاهنامۀ خواجه‌پیری / دکتر محمدرضا نصیری

برای دسترسی به متن کامل مجله کلیک کنید.