انتشار «حکمت‌نامۀ مفاخر، ویژۀ ابن‌سینا»

میراث مکتوب- همزمان با روز یک شهریور، روز پزشک و به نام نامی بزرگ ایران «ابوعلی سینا» نهمین شمارۀ حکمت‌نامۀ مفاخر، ویژۀ ابن‌سینا، از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ و منتشر شد.

عناوین مقالات منتشر شده در این فصلنامه تخصصی عبارتند از:

– مفهوم زیبایی در اثولوجیای منسوب به ارسطو و شرح ابن سینا بر آن؛ از دکتر حسن بلخاری قهی

– تصحیح انتقادی الأجوبة عن المسائل الحکمیة؛ از دکتر علی‌اصغر جعفری‌ولنی؛ محیا مهرجدی

– ادلّه تجرّد نفس انسان از دیدگاه ابن سینا؛ از دکتر محمّد جعفر حیدری

– مواجهه اشراقی ابن سینا و ملاصدرا با عقل و نفس؛ از دکتر حسن سیّدعرب

– میراث اخلاقی بوعلی سینا؛ کتاب‌شناسی تحلیلی؛ از دکتر رستم فلاح

– امر زیبا یا زیبایی در نظرگاه افلاطون و بوعلی سینا (با تکیه بر رسالۀ افلاطون و رسالۀ فی ماهیۀالعشق پور سینا)؛ از دکتر مصطفی میردار رضایی؛ راحیل محمدی ده‌عباسانی

– جایگاه بحث مغالطه در منطق ابن سینا؛ از دکتر سیما سادات نوربخش

نهمین شمارۀ «حکمت‌نامۀ مفاخر» به مدیرمسئولی و سردبیری حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، به چاپ رسیده است.