پاسداشت چهل و نهمین سالروز درگذشت دکتر علی‌اکبر فیاض

میراث مکتوب- به منظور پاسداشت چهل و نهمین سالروز درگذشت دکتر علی اکبر فیاض نشستی مجازی از سوی مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسى مشهد و مؤسسۀ خردسرای فردوسی برگزار می‌شود.

در این نشست دکتر علی اشرف صادقی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و‌ادب فارسی، محمدحسین ساکت، حقوقدان، پژوهشگر و مترجم و دکتر سلمان ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد سخن خواهند گفت.

 

 

علی‌اکبر مجیدی فیّاض (۱۲۷۷ خورشیدی – پنجم شهريور ۱۳۵۰ خورشیدی)، معروف به علی‌اکبر فیّاض، مصحح و استاد ادبیات فارسی و بنیانگذار دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد بود. چشمگیرترین کار او تصحیح تاریخ بیهقی بوده‌است.

علی‌اکبر فیاض که مدتی ریاست انجمن ادبی بهار و ریاست هیئت تحریریه مجله آستان قدس رضوی را بر عهده داشت، نایب رئیس انجمن قلم خراسان نیز بود و در انجمن ادبی مشهد و انجمن ادبی ایران شرکت می‌کرد.

او با همکاری با دوستان خویش بالاخص قاسم غنی در تصحیح تاریخ بیهقی و تألیف عصر حافظ فعالیت داشت و همچنین در نوشتن کتابی با عنوان تاریخ مشهد نیز فعالیت کرد که به چاپ نرسید.

در مقدمۀ کتاب تاریخ بیهقی که پس از درگذشت او به چاپ رسید مقالۀ محققانه‌ای از وی با عنوان نسخه‌های خطی تاریخ بیهقی به چاپ رسیده‌است. او همچنین دو کتاب دربارۀ زنبور عسل و دوربین عکاسی نیز نوشت.

سخنرانان جلسۀ پاسداشت چهل و نهمین سالروز درگذشت دکتر علی اکبر فیاض سخنان خود را ساعت ۲۱ امروز سه‌شنبه، چهارم شهریورماه ۱۳۹۹، ارائه خواهند کرد و این سخنرانی‌ها از طریق صفحه اینستاگرام مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد (mafakher.fum) به طور زنده پخش خواهد شد.