برگزاری مراسم یادبود دکتر هرمز میلانیان

انجمن زبان‌ شناسی ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراسم یادبود استاد گرانقدر دکتر هرمز میلانیان را روز چهارشنبه پنجم آذر برگزار می کند.
2014-11-24 10:44:33

زمزمه جان؛ شرحی بر مثنوی معنوی

مثنوی معنوی اثر بلندمرته مولانا جلال‌الدین از آثاری است که تاکنون از سوی بسیاری از مولوی پژوهان مورد نقد و بررسی قرار گرفته و شرح‌های فراوانی بر آن نوشته شده است.
2014-11-23 15:59:48

آثار راغب محمد پاشا

دکتر نصرالله صالحی در شمارۀ 58 و 59 گزارش میراث و در بخش «ایران در متون و منابع عثمانی» به زندگی و آثار محمدپاشا پرداخته است.
2014-11-23 14:03:03

نشر حدود العالم در تاجیکستان

به ابتکار مدیر گروه زبان فارسی دانشگاه دولتی خجند، پرفسور عبدالجمال حسن­اف، اثر معروف جغرافیایی عهد سامانی، حدود العالم من المشرق الی المغرب، توسط انتشارات بخارا منتشر شد.
2014-11-23 10:26:59

اولین شماره «بساتین»؛ دوفصلنامه علمی - تخصصی مطالعات نسخه های خطی

اولین شمارۀ «بساتین»؛ دوفصلنامه علمی - تخصصی مطالعات نسخه های خطی، اسناد و متون کهن منتشر شد.
2014-11-22 16:15:57

ابن سینا؛ در راه اصفهان؛ براساس یک نسخه خطی موثق

کتاب ابن سینا؛ در راه اصفهان نوشته ژیلبر سینوئه که به تازگی با ترجمه ندا فراهانی از فرانسه به فارسی برگردانده شده است از سوی انتشارات کوشش روانه بازار نشر شد.
2014-11-22 15:49:22

انتشار مرآت الادوار و مرقات الاخبار

مرات الادوار و مرقات الاخبار اثر مصلح‌الدین محمد لاری
2014-11-22 14:32:25

فیلم نخستین نشست میراث مکتوب بر روی سایت «چهارراه» بارگذاری شد

وب سایت «چهارراه» در ادامۀ بارگذاری فیلم های سلسله نشست های مرکز پژوهشی میراث، نخستین نشست این مرکز را با عنوان «راهگشایی برای عرضۀ بهتر متون» بر روی سایت خود قرار داده است.
2014-11-22 12:10:48

انتشار دومین دفتر از گلگشتهای زبانی و ادبی

به ‌تازگی، دومین دفتر از مجموعه مقالات استاد احمد سمیعی (گیلانی) منتشر شده است که عنوانش، مثل نخستین دفتر، گلگشتهای زبانی و ادبی است.
2014-11-22 10:30:21

یادداشتهای روزانۀ ناصرالدین شاه قاجار را در بهارستان 40 بخوانید

شاید نیم قرن سلطنت طبع شاه صاحبقران قاجار را به گونه ای شکل داده بود که وی دستی هم بر نوشتن و هنر داشته باشد و حتی مثل برخی از امروزیها، یادداشتهای روزانه بنویسد.
2014-11-19 12:36:40

صفحه‌ها