طومارها؛ آینه تمام‌نمای فرهنگ ایرانی در مواجهه با شاهنامه

برای تحقیق در تحولات فرهنگ شاهنامه و اینکه چه عواملی باعث گسترش و ماندگاری فرهنگ شاهنامه شده است، بررسی طومارها مفید است.
2020-07-01 12:58:18

فرهنگ مختصر اصطلاحات دیوانی شبه‌قاره

«فرهنگ مختصر اصطلاحات دیوانی شبه‌قاره (عصر اکبرشاه)» تألیف ثریا پناهی با مقدمۀ احمد سمیعی گیلانی، از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.
2020-07-01 12:39:46

اعلام فراخوان فصل‌نامۀ «ملک‌نامه»

کتابخانه و موزۀ ملی ملک برای نشر نوشتار و مقاله در فصل‌نامۀ «ملک‌نامه» فراخوان داد.
2020-06-30 17:13:04

کتاب «آذربایجان و شاهنامه» منتشر شد

کتاب «آذربایجان و شاهنامه» نوشته سجاد آیدنلو توسط انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار منتشر و راهی بازار نشر شد.
2020-06-30 14:05:27

کتاب «فارابی و الحروف» منتشر می‌شود

الحروف نه تنها محصول تأملات دقیق فلسفی فارابی، بلکه پژواکی از «وضعیت فکری دنیای اسلام» در سده چهارم هجری است.
2020-06-30 13:38:10

منوچهر مرتضوی؛ از حافظ‌شناسی تا ایلخانی‌پژوهی

مرتضوی را اگرچه حافظ‌شناس می‌دانند و البته جایگاه پژوهش‌های او در این عرصه بر همگان هویداست، او را باید یک استاد تاریخ و ادبیات دوره ایلخانی هم دانست.
2020-06-30 13:06:13

نقش عظیم ایرانیان در ظهور و بالندگی خوشنویسی اسلامی

اِبْنِ مُقْله را مبتکر و بنیان‌گذار خطوط مختلف و نیز مبدع و تنظیم‌کننده خطوط شش‌گانه و اصول دوازده‌گانه خوشنویسی می‌دانند.
2020-06-30 13:03:21

گزارش نشست «فردوسی، تشیع و علی‌نامه»

یکصد و بیستمین نشست از سلسله نشست‌های این مؤسسه به سخنان رضا موسوی طبری، در موضوع «فردوسی، تشیع و علی‌نامه» اختصاص داشت.
2020-06-29 13:11:35

نشست «صائب و قهرمان» برگزار می‌شود

یکصد و بیست و ششمین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به صائب تبریزی و استاد محمد قهرمان اختصاص یافته است.
2020-06-28 16:42:51

اعتبار متون فقهی شیعه و اهل سنت

حسن انصاری، در یادداشتی به موضوع اعتبار دفاتر گفتارهای امامان شيعه و اعتبار کتاب‌های کهنسال فقه امامان اهل سنت پرداخته است.
2020-06-28 16:17:34

صفحه‌ها