تصحیح «خلاصة الترتیل» از سوی عارف نوشاهی

دکتر عارف نوشاهی از تصحیح نسخۀ خطّی فارسی «خلاصة الترتیل» خبر داد.
2020-06-13 13:17:24

دفتر اول «مشاهیر کتاب‌آرایی ایران»

دفتر اول «مشاهیر کتاب‌آرایی ایران» که به میرزا ابوتراب غفاری کاشانی اختصاص یافته از سوی مؤسسۀ خانۀ کتاب منتشر شد.
2020-06-13 13:11:24

ویبنار مشترک انجمن ایرانشناسی و دانشگاه ساپینزای رم

گروه فرهنگ و زبان‌های دانشگاه تهران با دانشگاه ساپینزای رم و انجمن ایرانشناسی وبینار مشترک برگزار می‌کند.
2020-06-10 14:09:25

برگزاری رایگان دوره‌های آموزشی مؤسسۀ حکمت و فلسفه

دوره‌های آموزشی آزاد مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، با توجه به شرایط ویژه، به صورت رایگان برگزار می‌شود.
2020-06-10 14:01:41

«طبَائِعُ‌ الحَیَوان» در دو جلد منتشر شد

«طَبَائِعُ ‌الحَیَوان» بیست و دومین کتاب از مجموعۀ علوم و فنون و سیصد و سی و ‌سومین اثر مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2020-06-10 13:40:03

شمارۀ 206 جستارهای نوین ادبی

شمارۀ جدید نشریۀ جستارهای نوین ادبی (سال 52، شمارۀ 206، پاییز 1398) به سردبیری دکتر محمد تقوی منتشر شد.
2020-06-10 13:30:23

آواره دره يمگان؛ داستانی برپایۀ سرگذشت ناصرخسرو

«آواره دره يمگان؛ داستانی برپایۀ سرگذشت ناصرخسرو» نوشتۀ دکتر محمدرضا توکلی صابری، از سوی انتشارات معین منتشر شد.
2020-06-09 16:34:06

شرح غزل‌هایی از بیدل

کاووس حسن‌لی در کتاب «شرح غزل‌هایی از بیدل» سی غزل از غزل‌های پایانی دیوان بیدل را شرح داده است.
2020-06-09 16:22:39

رونمایی از نسخۀ نفیس خمسۀ نظامی شاه طهماسبی

نسخۀ نفیس و ارزشمند خمسه نظامی شاه‌طهماسبی در فرهنگستان هنر رونمایی می‌شود.
2020-06-09 12:10:48

شمارۀ 137 مجلۀ «بخارا»

صد و سی و هفتمین شمارۀ مجلۀ «بخارا» در 640 صفحه منتشر شد.
2020-06-09 11:44:53

صفحه‌ها