از مختارنامه‌ عطار تا رباعیات خیام

سلسله نشست‌های «از مختارنامه‌ عطار تا رباعیات خیام» از ۲۴ فروردین تا ۲۸ اردیبهشت برای شناخت بیشتر رباعی فارسی برگزار می‌شود.
2021-04-13 01:33:13

اولین سالگرد خاموشی حسن انوشه

یك سال از درگذشت حسن انوشه نویسنده، پژوهشگر تاریخ، زبان و ادبیات فارسی و سرپرست گروه نویسندگان دانشنامه ادب فارسی می‌گذرد.
2021-04-12 23:42:39

یادی از حسن انوشه

حسن انوشه در سراسر حیات علمی خود، نویسنده‌ای پرکار و پژوهشگری سخت‌کوش بود و در واپسین روزهای زندگی نیز دست از قلم برنداشت.
2021-04-12 23:25:22

مقاله‌های تراثی مجلۀ «آداب البصرة»

مجله «آداب البصرة» از سوی دانشگاه البصرة، به دو زبان به زبان عربی و انگلیسی، در عراق منتشر می شود.
2021-04-12 23:09:48

عشق، زیبایی و عرفان؛ سه اصل آثار عطار

عطار نیشابوری عشق را در وجود انسان و فرشته مشترک اما تفاوت و برتری عشق انسانی را در درک درد می‌داند.
2021-04-11 23:37:32

مراسم بزرگداشت عطار نیشابوری برگزار می‌شود

مراسم روز بزرگداشت عطار نیشابوری چهارشنبه 25 فروردین‌ماه از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می‌شود.
2021-04-11 23:14:53

دوره‌های آموزشی «مدرسه تاریخ و فرهنگ ایران»

دوره‌های آموزشی غیرحضوری با عنوان «مدرسه تاریخ و فرهنگ ایران» از سوی پژوهشکدۀ ابوریحان بیرونی برگزار می‌شود.
2021-04-11 22:58:08

سفرنامه منشی اسماعیل به انگلستان

متن فارسی «تاریخ جدید؛ سفرنامه منشی اسماعیل به انگلستان» همراه با ترجمه اردو و خلاصه انگلیسی آن از سوی مجمع ذخایر اسلامی منتشر شد.
2021-04-11 22:35:34

شمارۀ چهارم فصلنامۀ «ایران‌شناسی»

شمارۀ چهارم فصلنامۀ تخصصی «ایران‌شناسی» به کوشش انجمن علمی دانشجویان ایران‌شناسی دانشگاه تهران متنشر شد.
2021-04-11 22:18:12

حال خط فارسی خوش نیست

زبان و خط و ادبیات فارسی در کشور ما ولی و سرپرستی ندارد و همچون طفلی یتیم و بی‌سرپرست است.
2021-04-10 23:47:14

صفحه‌ها