اعلام فراخوان چهارمین همایش «میراث زبانی»

چهارمین همایش ملی میراث زبانی به همت پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون،‌ اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.
2022-10-30 14:58:44

مولانا و سه صورت‌بندی از نسبت امید و ناامیدی با زندگی خوب

مفهوم زندگی خوب، به هر معنایی مراد شود و در هر بافت فرهنگی و تمدنی که صورتبندی شود، لاجرم بر شانه های چند ایدۀ بنیادی استوار است.
2022-10-29 23:24:40

حافظ و ندای درون مردم

حافظ همه را به طرف خودش می‌کشد. او شاعرى مردمى است. هر وقت که دیوانش را باز می‌کنید، می‌بینید که گوشه‏‌اى از درون شما را حکایت می‌کند.
2022-10-29 22:49:49

گزارۀ بنیادین انسان‌شناسی شیخ اشراق

نشست «جایگاه حکمت عملی در انسان‌شناسی اشراقی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی حسین هوشنگی برگزار شد.
2022-10-29 22:16:25

بیست‌و‌پنجمین چاپ «شرح سی قصیده از حکیم ناصرخسرو‌قبادیانی»

کتاب «شرح سی قصیده از حکیم ناصرخسرو قبادیانی به انضمام برگزیده‌ای از زاد المسافر» به اهتمام دکتر مهدی محقق، برای بیست‌و‌‌پنجمین بار، منتشر شد.
2022-10-26 21:48:37

نسبت شعر، تاریخ و فلسفه

در برخی اندیشه‌ها و فرهنگ‌ها، شعر و فلسفه مقابل هم قلمداد شده‌اند، به‌ویژه با اتکای به این معنا که شعر ریشه در ذوق دارد و فلسفه در عقل.
2022-10-26 20:54:09

خواجه غیاث نقشبند، هنرمندی توانا و شاعری دانا

غیاث‌الدّین علی نقشبند یزدی، افزون بر آنکه در هنرهای مختلف دستی توانا داشته، در هنر شاعری نیز صاحب قریحه‌ای روان و سبکی ویژه بوده است.
2022-10-26 20:12:16

مقام سخن و آداب سخنوری در شعر حافظ

حافظ در خلال غزلیات ناب خود درس‌‌های فراوانی عرضه می‌دارد که یکی از آنها بهره‌برداری نیک از سخن و نعمت گرانسنگ سخنوری است.
2022-10-26 19:30:16

امیرنظام گروسی و فکرِ چاپِ تاریخ بیهقی

یکی از ماجراهای غریبِ تاریخِ ادبیاتِ ایران، دردست‌نبودنِ نسخه‌هایی کهن از تاریخِ بیهقی و سفرنامهٔ ناصرخسرو است.
2022-10-25 17:22:17

نوشته پُر از مهر تامس مور برای حافظ شیرازی

تامس مور، از سرایندگان بزرگ انگلیسی، نوشته‌ای دربارۀ حافظ شیرازی دارد که نشان‌دهنده دلبستگی شاعر انگلیسی به غزل‌سرای نام‌آور ایران است.
2022-10-25 16:49:04

صفحه‌ها