دیوان حافظ شیرازی، یک شاهکار هنری در کتابخانۀ وزیری یزد

گل سرسبد نسخه‌های نفیس کتابخانۀ وزیری یزد، دیوان حافظ با چهارده لوحۀ مینیاتور مربوط به عصر صفوی است.
2022-01-10 16:13:18

این بیت‌ها از فردوسی نیست

فریدون جنیدی در گفت‌وگویی با اشاره به برخی بیت‌های ‌مشهور منسوب به فردوسی درباره صحت انتساب آن‌ها به فردوسی توضیحاتی داده است.
2022-01-10 15:39:40

گفت‌وگوی فلسفی ابوالحسن عامری و ابن سینا

نشست «گفت‌وگوی فلسفی ابوالحسن عامری و ابن سینا» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ بوعلی سینا با سخنرانی مقصود محمدی و سیدمحمود یوسف‌ثانی برگزار می‌شود.
2022-01-10 15:08:39

شاهکار تذهیب قاجاری در مرکز نسخ خطی رضوی

اثر مرقّع علي عسكر کاتب ارسنجانی دوره قاجار به مجموعه نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی افزوده شد.
2022-01-10 14:25:56

دیوان شیخ غلامعلی حکیم شیرازی

دیوان شیخ غلامعلی حکیم شیرازی (شاعر قرون 13 و 14هجری) با تصحیح روح‌الله خادمی از سوی مجمع ذخائر اسلامی چاپ و منتشر شده است.
2022-01-09 18:01:40

ابیاتی که از شاهنامه نیست

صفحه منسوب به محمدرضا شفیعی کدکنی، چند بیت را به عنوان "ابیات جعلی و برساخته دیگران به نام فردوسی" منتشر کرد.
2022-01-09 17:17:35

«رساله در علم موسیقی»

مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن) رساله در علم موسیقی (ترجمه الادوار فی الموسیقی) اثر عمادالدین یحیی بن‌احمد الکاشی را منتشر کرد.
2022-01-09 15:36:27

دومین جلسه درس‌گفتار «ایرانیان و زبان عربی»

دومین جلسه درس‌گفتار «ایرانیان و زبان عربی» با سخنرانی ایرج شهبازی و بر اساس یکی از کتاب‌های شادروان دکتر آذرتاش آذرنوش، برگزار می‌شود.
2022-01-09 14:57:49

جایزۀ ادبی صبا به ایرانشناس گرجی تعلق گرفت

گیورگی لوبژانیدزه، مترجم و ایرانشناس گرجی برای ترجمه دفتر اول «مثنوی معنوی» مولانا به زبان گرجی، موفق به دریافت جایزه ادبی «صبا» شد.
2022-01-09 14:23:49

«رستنی‌ها و پدیده‌های نباتی در تاریخ طبری» منتشر شد

محمدحسن ابریشمی، پژوهشگر حوزۀ تاریخ کشاورزی کتاب «رستنی‌ها و پدیده‌های نباتی در تاریخ طبری» را در نشر مرکز دانشگاهی به چاپ رساند.
2022-01-08 18:26:49

صفحه‌ها