رسالۀ اغلاط مشهوره، رساله‌ای در روايات جعلی

در میان نگاشته‌های عالمان شیعه در موضوع روایات جعلی، رساله اغلاط مشهوره، تألیف سید محمّد طباطبائی معروف به سید مجاهد، کمتر دیده شده است.
2021-12-29 14:53:12

اهمیت کشف نخستین لوح حسابداری در شهر سوخته

کاوش‌های باستان شناسان در شهر سوخته به کشف یک لوح حسابداری 4900 ساله متعلق به دوره آغاز عیلامی منجر شد.
2021-12-29 14:18:12

سیاحانی که به ایران آمده‌اند

کتاب «سیاحانی که به ایران آمده‌اند» نوشتۀ داریوش شهبازی در دو جلد از سوی نشر ماهریس منتشر شده است.
2021-12-28 23:20:10

خیام فراتر از ایام

کتاب «خیام فراتر از ایام» تألیف علی سربندی با مقدمۀ قدمعلی سرامی از سوی نشر هیرمبا چاپ و منتشر شده است.
2021-12-28 22:40:29

تأثیر زبان و ادب فارسی بر فرهنگ و زبان بنگالی

نشست «تأثیر زبان و ادب فارسی بر فرهنگ و زبان بنگالی» در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد.
2021-12-28 21:54:29

تجدید چاپ کتاب «مرآت الأکوان»

کتاب «مرآت الأکوان (تحرير شرح هدايه ملاصدرا شيرازى)» اثر سید احمد حسینی اردکانی، با تصحیح مرحوم عبدالله نورانی، از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب بازچاپ شد.
2021-12-27 17:22:41

رساله امامت محقق طوسي: مذهب خواجه و زمان تأليف اين رساله

رساله امامت خواجه نصير از مهمترين رساله‌ها در زمينه امامت است. برخی گمان برده‌اند اين رساله تأليف دوران بعد از عصر اقامت خواجه در قلاع اسماعيلی است.
2021-12-27 16:06:37

پیوندهای زبان فارسی با اردو بررسی شد

نشست «بررسی علمی پیوندهای زبانی بین زبان فارسی و اردو» با سخنرانی اساتید دانشگاه‌های پاکستان در فضای مجازی برگزار شد.
2021-12-27 15:18:34

نسبت میان حکمت مشرقیه و حکمت اشراق

نشست «نسبت میان حکمت مشرقیه و حکمت اشراق» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ بوعلی سینا با سخنرانی زهرا زارع برگزار می‌شود.
2021-12-27 14:37:33

شب «محمد خزائلی»

ششصد و بیست و سومین شب از شب‌های بخارا امروز دوشنبه ششم دی‌ماه ۱۴۰۰ به یادبود دکتر محمد خزائلی برگزار می‌شود.
2021-12-27 14:11:32

صفحه‌ها