نگاهی به کتاب جام جهان نمای عباسی

کتاب «جام جهان‌نمای عبّاسی» اثری است از میرزا قاضی بن کاشف الدّین محمّد یزدی اردکانی .
2015-03-02 13:13:31

بررسی کتیبه های تاریخی ایران

اکثر هنرمندان بزرگ از دوران کهن تا کنون به ارزش های بصری خط و الفبا توجه داشته اند.
2015-03-02 11:38:15

وصفِ طعام؛ دیوانِ بُسحاقِ اطعمۀ شیرازی

وصفِ طعام دیوانِ بُسحاقِ اطعمۀ شیرازی است؛ کتابِ کم‌نظیری که سفرۀ روزانۀ مردمانِ روزگارِ تیموریان و اطعمه و اشربۀ آن روزگار را به دستِ ما رسانده.
2015-03-02 10:42:25

آئین های تشیع، هویت و سیاست

انتشارات العربی کتابی با عنوان آئین های تشیع، هویت و سیاست اثر نویسنده و پژوهشگر عربستانی دکتر«حمزه الحسن» را در 768 صفحه در بیروت منتشر کرده است.
2015-03-01 15:59:56

المکاتبات المکیة

هفتمین جلد از مجموعه کتاب‌های ذخائر الحرمین الشریفین دربردارنده یکصد نامه ادیبانه و تاریخی است که توسط حسین واثقی تألیف شده است.
2015-03-01 14:23:40

بهره جویی از نشانه های سبکی در تصحیح متون

دربارۀ تصحیح متون، راه و روش هایی پیشنهاد و اختیار شده و حتی این راه و روش ها به صورت مدون عرضه گشته است.
2015-03-01 11:48:47

تمدید مهلت ارسال چکیدۀ مقاله به همایش میراث علمی و فلسفی اثیرالدین ابهری

مهلت ارسال چکیدۀ مقاله به همایش «میراث علمی و فلسفی اثیرالدین ابهری» تا 20 اسفند سال جاری تمدید شد.
2015-03-01 10:45:40

پدیدارشناخت تاریخ استعلایی فلاسفه‌ی اسلامی

کتاب پدیدارشناخت تاریخ استعلایی فلاسفه‌ی اسلام منوچهر صدوقی ‌سُها به تازگی از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در دو جلد منتشر شد.
2015-02-28 15:48:41

فرهنگی آمیخته با شواهد شاعرانه

خوشنویسی، تذهیب، تشعیر، نگارگری و ... از مجموعه هنرهای وابسته به کتاب¬آرایی است که در تدوین و تزیین هزاران نسخۀ خطی و مرقع به کار رفته است.
2015-02-28 14:46:21

بزرگداشت مرحوم دکتر ابوتراب نفیسی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بزرگداشت مرحوم دکتر ابوتراب نفیسی را برگزار می‌کند.
2015-02-28 14:07:13

صفحه‌ها