که عشق آسان نمود اول ولی آورد مشکل ها

دکتر مجدالدین کیوانی، مطلبی را در پاسخ به یادداشت «گرفتاریهای مدیرمسئول یک نشریه» برای انتشار در اختیار وب سایت مرکز پژوهشی میراث مکتوب قرار داده است.
2015-02-07 16:15:18

مجمع الاسماء، رساله‌ای در معما

مجمع الاسماء، رساله‌ای در معما از عباسقلی بن حسن شاملو است.
2015-02-07 15:28:34

رسائل عبدالقادر گیلانی

این کتاب ترجمه و متن رسائل عبدالقادر گیلانی شامل چند رساله فی الاسماء العظیمه للطریق الی الله، رساله‌ی نوریه، رسالۀ غوثیه و حلاج‌نامه است.
2015-02-07 14:32:12

همایش میراث علمی و فلسفی اثیرالدین ابهری به مناسبت هفتصد و پنجاهمین سال درگذشت وی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان و مرکز پژوهشی میراث مکتوب همایش «میراث علمی و فلسفی اثیرالدین ابهری» پایان اردیبهشت سال آینده برگزار می کنند.
2015-02-07 12:30:30

المکاتبات المکیه

هفتمین جلد از سری کتاب‌های ذخائر الحرمین الشریفین دربردارندۀ یکصد نامه ادیبانه و تاریخی است.
2015-02-07 10:16:52

برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی نسخه شناسی در کتابخانه مجلس

سلسله نشست‌های تخصصی نسخه‌شناسی در کتابخانه مجلس برگزار می‌شود.
2015-02-04 15:43:21

دو متن فارسی کهن دربارۀ نگاشت سایۀ شاخص و تعیین اوقات نمازهای روزانه

سیزدهمین شمارۀ مجلۀ سهیل به تازگی در اسپانیا منتشر شده است.
2015-02-04 12:57:05

یاددشتی بریادداشتهای حافظ

کتاب یادداشت های حافظ نوشتۀ دكتر سیروس شمیسا كتابی است بسیار ارزنده و در خور توجه كه گویاي احاطۀ ایشان بر دیوان حافظ.
2015-02-04 12:13:32

مراسم سی و دومین دورۀ جایزۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

مراسم سی و دومین دورۀ جایزۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیست و دومین دورۀ جایزۀ جهانی کتاب سال روز یکشنبه 19 بهمن برگزار خواهد شد.
2015-02-04 11:09:54

مدیر انتشارات توس درگذشت

محسن باقرزاده مدیر انتشارات توس روز گذشته 14 بهمن دار فانی را وداع گفت.
2015-02-04 10:09:23

صفحه‌ها