برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی نسخه شناسی در کتابخانه مجلس

سلسله نشست‌های تخصصی نسخه‌شناسی در کتابخانه مجلس برگزار می‌شود.
2015-02-04 15:43:21

دو متن فارسی کهن دربارۀ نگاشت سایۀ شاخص و تعیین اوقات نمازهای روزانه

سیزدهمین شمارۀ مجلۀ سهیل به تازگی در اسپانیا منتشر شده است.
2015-02-04 12:57:05

یاددشتی بریادداشتهای حافظ

کتاب یادداشت های حافظ نوشتۀ دكتر سیروس شمیسا كتابی است بسیار ارزنده و در خور توجه كه گویاي احاطۀ ایشان بر دیوان حافظ.
2015-02-04 12:13:32

مراسم سی و دومین دورۀ جایزۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

مراسم سی و دومین دورۀ جایزۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیست و دومین دورۀ جایزۀ جهانی کتاب سال روز یکشنبه 19 بهمن برگزار خواهد شد.
2015-02-04 11:09:54

مدیر انتشارات توس درگذشت

محسن باقرزاده مدیر انتشارات توس روز گذشته 14 بهمن دار فانی را وداع گفت.
2015-02-04 10:09:23

به احترام فضیلت دانش

چندسال پیش از این، نامۀ ماندگار به دستم رسید از استاد شفیعی کدکنی.
2015-02-03 17:07:34

هفت اصل نقاشی در آرایه‌ها و تزئینات نسخه‌های خطی

آرایه‌ها و تزیینات نسخه‌های خطی به هنرهایی گفته می‌شود، که به فراخور و تناسب محتوای کتاب جهت تزیین، آرایش و تفهیم مطلوب‌تر آن ترسیم می‌گردند.
2015-02-03 14:09:28

مکتوب شدن تعالیم شفاهی در طریقۀ چشتیۀ متقدم

در اواخر قرن ششم قمری هنگامی که بیشتر طریقه های صوفیانۀ بزرگ در نواحی مختلف جهان اسلام در حال شکل گیری بودند، طریقۀ چشتیه نخست در هند پا گرفت.
2015-02-03 12:42:21

معرفی بازنامۀ ینال خلیل تاشی

بازنامۀ ینال خلیل تاشی بن یوسف بن احمد بن الب تاش بخاری یکی از ارزشمندترین آثار میراث دامپزشکی اسلامی است
2015-02-03 10:56:33

چهل سال با حبیب یغمایی

یادداشت «چهل سال با حبیب یغمایی» به قلم زنده یاد استاد ایرج افشار در شمارۀ جدید ماهنامۀ جهان کتاب به چاپ رسیده است.
2015-02-02 15:52:09

صفحه‌ها