شمارۀ 4 فصلنامۀ «زبان و کتیبه» منتشر شد

شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی زبان و کتیبه (سال چهارم، شمارۀ 4، پاییز 1400)، ویژنامۀ بدرالزمان قریب، منتشر شد.
2021-12-26 22:35:09

فهرست‌نویسی نسخ خطی کتابخانه مجلس را با نام حائری می‌شناسند

سیاوش شوهانی در گفت‌وگویی به برخی پرسش‌ها درباره کتاب عبدالحسین حائری از مجموعه «شخصیت‌های مانا» پاسخ داد.
2021-12-26 21:56:35

آیین نکوداشت رودکی برگزار شد

آیین نکوداشت رودکی، پدر شعر فارسی روز شنبه چهارم دی‌ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس موسسه فرهنگی اکو برگزار شد.
2021-12-26 21:02:48

تبیین سوبژکتیویتۀ سینوی بر اساس مباحث علم النفس

نشست «پرسش از سوبژکتیویته سینوی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ بوعلی سینا با سخنرانی مسعود امید برگزار ‌شد.
2021-12-26 20:17:41

هزاره فردوسی در آیینه مطالعات ایران‌شناسی ارو‍پایی

نشست «هزاره فردوسی در آیینه مطالعات ایران‌شناسی ارو‍پایی» با سخنرانی علی‌محمد طرفداری برگزار می‌شود.
2021-12-26 19:39:37

«تداوم حیات اسماعیلیان در کرمان» منتشر شد

انتشارات میراثبان، کتاب «تداوم حیات اسماعیلیان در کرمان» تألیف ناهید شفیعی را منتشر کرد.
2021-12-25 22:54:46

چهرۀ مسیح در ادبیات فارسی

یکی از بهترین آثاری که به نقش حضرت مسیح در ادبیات فارسی پرداخته‌است «چهرۀ مسیح در ادبیات فارسی» نوشتۀ زنده‎یاد دکتر قمر آریان است.
2021-12-25 22:05:15

خاقانی یکی از برجسته‌ترین عیسوی گوی‌های ادب فارسی

«مسیح» از جمله پیامبرانی است که در ادب فارسی - چه در شعر کلاسیک و چه در شعر نو - مورد توجه بسیاری از شاعران قرار گرفته است.
2021-12-25 21:13:27

فارابی و موسیقی افلاک

فارابی در کتاب «موسیقی کبیر»، یکی از برجسته‌ترین منابع و مراجع موسیقی در تمدن اسلامی ـ ایرانی، نظریۀ «موسیقی افلاک» را مورد بررسی قرار داده است.
2021-12-25 20:28:22

اهمیت شیوه تاریخ‌نگاری سپهر در «ناسخ التواریخ»

جمشید کیانفر در گفت‌وگویی به برخی پرسش‌ها دربارۀ کتاب ناسخ التواريخ، تألیف محمدتقی لسان‌الملک سپهر، پاسخ داد.
2021-12-25 19:43:37

صفحه‌ها