گزارش همایش «هفت وزیر و هفت خردمند» در ژنو

کنفرانس مطالعۀ تطبیقی ـ تاریخی کتاب سندبادنامه یا هفت وزیر با عنوان «هفت وزیر و هفت خردمند: مطالعه تطبیقی ـ تاریخی کتاب سندبادنامه یا هفت وزیر» ۱۷-۱۵ آبان ۱۳۹۳ در سوئیس برگزار شد.
2014-12-10 10:39:26

دکتر مجدالدین کیوانی در سوگ برادر نشست/ پیام تسلیت مرکز پژوهشی میراث مکتوب

رضا کیوانی برادر بزرگوار دکتر مجدالدین کیوانی، سردبیر نشریۀ آینۀ میراث دار فانی را وداع گفت.
2014-12-08 20:10:34

فهرست نسخه‌های خطی حوزه علمیه دارالارشاد اردبیل

در فهرست نسخه‌های خطی حوزه علمیه دارالارشاد اردبیل از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شده است جمعاً 200 نسخه خطی معرفی شده است.
2014-12-08 15:11:47

كهن ترين نسخه خطي كتابخانه گنج بخش درطب

نسخه هاي خطي بسياري در كتابخانۀ گنج بخشِ اسلام آباد پاكستان به زبان فارسي وجود دارد.
2014-12-08 14:14:15

گزیده دانشوران و رجال اصفهان

گزیده دانشوران و رجال اصفهان عنوان اثری است نوشتۀ سید محمدعلی مبارکه‌ای که به تازگی و به کوشش رحیم قاسمی منتشر شده است.
2014-12-08 12:54:59

دیوان سُها شیرازی

دیوان سها شامل قصاید، غزلیات، رباعیات، مقطعات، مثنوی و یک مخمّس و با ویژگی‌های سبک بازگشت ادبی است.
2014-12-07 17:10:40

انتشار شمارۀ 54 دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث

میراث مکتوب - شمارۀ 54 دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی – دورۀ جدید، سال دوازدهم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1393 (پیاپی 54)) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.فهرست مطالب این شماره از آینۀ میراث به این شرح است:سخن سردبی/5فواید چاپ نسخه­برگردان / اکبر ایرانی/9قوسی شوشتری، ادیب گمنام دورۀ صفوی / عباس بگ­جانی/37کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم / حجت توسلی/59«امیری» یا منظومۀ «امیر و گوهر»/ علی ذبیحی و نادعلی فلاح/109محافظه­کاری و حقیقت­گویی در تاریخ بیهقی/ سیما رحمانی­فر و حسین قاسمی/137
2014-12-07 15:06:58

دیوان صاحب اصفهانی (مسیح البیان)

دیوان صاحب اصفهانی (مسیح البیان) به تصحیح مجید حیدری با مقدمۀ حسن عاطفی منتشر شد.
2014-12-07 13:46:00

انتشار شمارۀ 76 و 77 میراث شهاب

شمارۀ 76 و 77 فصلنامۀ میراث شهاب منتشر شد.
2014-12-07 10:47:12

بررسی نسخه خطی رسالۀ اخلاق ظهیریه

كتاب «تحفة الائمه العليه في الحكمه العمليه» معروف به «اخلاق ظهيريه»، اثري از نويسنده قرن هشتم فتح الله بن احمد بن محمود الشهرستاني مشهور به سبزواري رساله اي در اخلاق اسلامي است.
2014-12-06 16:33:51

صفحه‌ها