میرزا حسن رشدیه و بدایه التعلیم

به مناسبت هفتادمین سال درگذشت حسن رشدیه آغازگر تأسیس مدارس عمومی در ایران نشست «میرزا حسن رشدیه و بدایة التعلیم» برگزار می‌شود.
2014-12-06 14:30:56

چرا استاد فروزانفر به سراغ تصحیح مثنوی نرفت؟

آنچه در ادامه می آید بخشی از سخنان دکتر نصرالله پورجوادی است که در دومین جشنوارۀ جایزۀ بدیع الزمان فروزانفر ارائه شد.
2014-12-06 12:57:16

ده درس در شناخت سیاق

کتاب حاضر، متن ده درس است که در سال 2013 م در دانشگاه ماربورگ ارائه شده است.
2014-12-06 11:38:18

حیدر ملک و کتاب تاریخ کشمیر

حیدر ملک کشمیری، نویسندۀ کتاب تاریخ کشمیر و از رجال هند در دورۀ جهانگیر شاه (1041 – 1037ق) است.
2014-12-06 11:17:22

مجموعه مقالات اثری در عرفان رساله گل و مل دیوان رضوان کاشانی در ارمغان ادب

ارمغان ادب (مجموعه مقالات اثری در عرفان رسالۀ گل و مل دیوان رضوان کاشانی) با نگارش، تحقیق و تصحیح حسن عاطفی به کوشش افشین عاطفی راهی بازار نشر شد.
2014-12-03 16:48:35

حقایق در اخلاق دینی و عرفانی

چنان که از گزارشها و فهارس برمی آید، شماری قابل توجه از دستنویس های دورۀ اسلامی از دستبردهای روزگاران برکنار مانده و امروزه در مجموعه های دنیا پراکنده است.
2014-12-03 13:16:41

احوال و آثار عین القضات

عین القضات یکی از اعاظم و اکابر صوفیه بوده و دارای تألیفات بی ‌نظیری است و عموم نویسندگان او را در ذکاء و فضل یکانۀ روزگار دانسته‌اند.
2014-12-03 11:23:30

انتشار شماره 60 – 61 دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث

شمارۀ 60 – 61 دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث منتشر شد.
2014-12-02 15:55:42

گستره تمدن اسلامی در قرون میانی

راز شکوفایی و تعالی فرهنگ در تمدن اسلامی این بود که فرهنگی جامع الاطراف و مختلف الابعاد بر مردم عرضه شد.
2014-12-02 11:06:18

انتشار فرهنگ کهن الملخّص فی اللُّغة

فرهنگ کهن الملخّص فی اللُّغة نوشتۀ ابوالفتح حمد بن احمد بن حسین بادی، با تصحبح غلامرضا دادخواه و عباس گودرزنیا، از سوی انتشارات مزدا (کالیفرنیا، آمریکا) منتشر شد.
2014-12-01 14:17:00

صفحه‌ها