مجموعه مقالات همایش ملی میراث علمی و فرهنگی حمدالله مستوفی قزوینی

«مجموعه مقالات همایش ملی میراث علمی و فرهنگی حمدالله مستوفی قزوینی» از سوی انتشارات دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین چاپ و منتشر شد.
2022-11-30 17:13:42

برگزیدۀ مقالات خاقانی‌شناسی

کتاب «خاقانی نامه (دفتر اول): برگزیدۀ مقالات خاقانی‌شناسی به انضمام چهار جستار منتشرنشده» به کوشش سعید مهدوی‌فر از سوی نشر ادبیات چاپ و منتشر شده است.
2022-11-30 15:57:35

صور خیال در نسخه‌های مصور: شاهنامۀ بایسنقری و تهماسبی

کتاب «صور خیال در نسخه های مصور: شاهنامۀ بایسنقری و تهماسبی» نوشتۀ حسین عصمتی از سوی سوره مهر چاپ و منتشر شده است.
2022-11-30 15:11:47

نخستین نشست خوانش متون کهن فارسی برگزار شد

نخستین نشست از سلسله نشست‌های خوانش متون کهن فارسی به روایت اسناد با حضور بهرام پروین گنابادی در ساختمان آرشیو ملّی برگزار شد.
2022-11-30 14:33:47

درنگی بر کارنامه خوشنویسی ایرانی

«دِرنگی بر کارنامه خوشنویسی ایرانی» اثر حسین رضوی‌فرد به سفارش کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران، منتشر شد.
2022-11-29 21:56:11

مهریشت؛ یشت دهم اوستا

کتاب «مهریشت (متن اوستایی، آوانویسی، ترجمه، یادداشت‌ها و واژه‌نامه)» اثر میترا رضائی به همت نشر هیرمبا منتشر شد.
2022-11-29 21:20:11

گذر جوانمردان: لوطیان عصر قاجار

کتاب «گذر جوانمردان: لوطیان عصر قاجار» پژوهش و نگارش فریبا مرادی، توسط نشر تاریخ ایران منتشر شد.
2022-11-29 20:43:11

زبان‌های ایرانی و زبان فارسی

وقتی که از زبان‌های ایرانی سخن گفته می‌شود مقصود تنها زبان فارسی نیست؛ در تعریف زبان‌های ایرانی مفهومی گسترده‌تر در نظر است.
2022-11-28 23:13:12

تاریخ بیهقی به روایتی دیگر

چاپ دوم کتاب «تاریخ بیهقی به روایتی دیگر» بازنویسی محمدرضا مرعشی‌پور از متن ابوالفضل بیهقی توسط نشر نیلوفر منتشر شد.
2022-11-28 22:39:14

برگزاری نخستین همایش ملی آموزش زبان فارسی با اهداف ویژه

نخستین همایش ملی آموزش زبان فارسی با اهداف ویژه از سوی معاونت بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران و بنیاد سعدی برگزار می‌شود.
2022-11-28 21:53:14

صفحه‌ها