انتشار چاپ بیستم «کیمیای سعادت»

تصحیح زنده‌یاد حسین خدیوجم از «کیمیای سعادت» امام محمد غزالی توسط انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ بیستم رسید.
2022-11-23 14:22:57

سرگذشت حسرت‌انگیز یکی از نفیس‌ترین نسخه‌های خطی فارسی

مهدی بیانی، بنیانگذار کتابخانه ملی، در یک نوشته ماجرایی را که برای خرید یک نسخه خطی بر او رفته، شرح داده است.
2022-11-22 23:49:20

فلسفه هنر فارابی و ابن‌سینا

محمد ضیمران در گفت‌وگویی به برخی پرسش‌ها درباره جایگاه هنر نزد فیلسوفان مشّائی و اندیشه‌های فارابی و ابن‌سینا در این حوزه پاسخ داده است.
2022-11-22 23:12:20

فارابی: فیلسوف آشتی

فارابی در جست‌وجوی یک دین جهانیِ فلسفه-بنیاد و اخلاق‌محور و درصدد طراحی یک مدینۀ فاضلۀ بود.
2022-11-22 22:34:20

دنیا به ظرفیت فلسفه اسلامی واقف نشده است

ما در فلسفه در مباحث مابعدالطبیعه، علم‌النفس و اخلاق، دست قوی و برتر را داریم، اما هنوز دنیا به ظرفیت فلسفه اسلامی واقف نشده است.
2022-11-22 21:53:20

فتوت‌نامه‌ها و آیین جوانمردی و پهلوانی در آثار کهن

نشست «بررسی فتوت‌نامه‌ها و آیین جوانمردی و پهلوانی از دل آثار کهن» با حضور نوشاد رکنی، علی زرینی و پیمان سمندری برگزار شد.
2022-11-21 23:56:45

فارابی؛ مؤسس موسیقی اسلامی

فارابی همانطور که مؤسس فلسفه اسلامی است، مؤسس موسیقی اسلامی هم است.
2022-11-21 23:12:45

انتشار پیوند پیکرۀ فرهنگ جامع فارسی

براساس اعلام فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به‌منظور دسترسی آسان‌تر علاقه‌مندان، پیوند (لینک) پیکرۀ فرهنگ جامع فارسی روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گرفت.
2022-11-21 22:33:49

فارابی؛ فیلسوفی که دین را موضوع مطالعه قرار داد

بیشترین آثار ابونصر محمد بن محمد فارابی در زمینه فلسفه، منطق، جامعه‌شناسی و همچنین دانشنامه‌نویسی بود.
2022-11-21 21:19:45

کُرد در سفرنامه‌ها، از صفوی تا پایان پهلوی

کتاب «کُرد در سفرنامه‌ها» (از صفوی تا پایان پهلوی) نوشته فرامرز آقابیگی از سوی انتشارات ایرانشناسی منتشر شد.
2022-11-21 20:44:45

صفحه‌ها