نوزدهمین شمارۀ مجلۀ «ادبیات تطبیقی»

نوزدهمین شمارۀ مجلۀ «ادبیات تطبیقی»، ویژه‌نامۀ نامۀ فرهنگستان، بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گرفت.
2021-01-11 16:24:43

مفقود شدن برگ‌های نسخۀ ۴۲۸۹ به پیش از سال ۱۳۷۵ برمی‌گردد

رئیس موزۀ ملی ایران گفت: مفقود شدن دو برگ از قرآن به خط کوفی به شمارۀ نسخۀ ۴۲۸۹ متعلق به این موزه، به پیش از سال ۱۳۷۵ برمی‌گردد.
2021-01-11 16:06:28

مجلد اول «منتخبات فلسفه در ایران» منتشر می‌شود

مجلد اول از مجموعه منتخبات فلسفه در ایران به سرویراستاری سید حسین نصر و مهدی امین رضوی، با ترجمه و تحقیق مهدی فدائی مهربانی، منتشر می‌شود.
2021-01-11 15:41:22

بعضی ویژگی‌‌های آوایی در تفسیر حدادی

مقالۀ «بعضی ویژگی‌‌های آوایی در تفسیر حدادی» نوشتۀ امیرحسین آقامحمدی، یکی از مقالات شمارۀ 65 مجلۀ علمی ـ پژوهشی آینۀ میراث است.
2021-01-10 17:18:29

مراسم «بزرگداشت مرحوم استاد حسین خدیو جم» برگزار می‌شود

مراسم «بزرگداشت مرحوم استاد حسین خدیو جم» ادیب، نسخه‌پژوه و مترجم، روز دوشنبه ۲۲ دی‌ماه ۹۹ برگزار می‌شود.
2021-01-10 16:59:42

بررسی کتاب «حکمت عملی از نگاه سه فیلسوف مسلمان»

نشست مجازی «بررسی و ارزیابی کتاب حکمت عملی از نگاه سه فیلسوف مسلمان فارابی، ابن‌سینا و ملاصدرا» برگزار شد.
2021-01-10 16:50:08

پیشنهاد تأسیس موزه یا بنیاد فردوسی در محل کتابخانۀ استاد مینوی

پیشنهاد تأسیس موزه یا بنیاد فردوسی در محل کتابخانۀ استاد مینوی از سوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مطرح شد.
2021-01-10 16:06:36

نشانی از یک سرقت در موزۀ ملی ایران

نسخۀ ۴۲۸۹ در موزۀ ملی ایران یکی از قرآن‌های مهم در تاریخ کتابت در ایران در قرن سوم است که اکنون دو برگ آن مفقود است.
2021-01-10 15:57:51

اعلام فراخوان «ششمین کنگرۀ سالانه متخصصان علوم اطلاعات»

فراخوان ششمین «کنگرۀ سالانه متخصصان علوم اطلاعات» با موضوع ارائۀ تجربه‌ها، مقالات و ایده‌ها در زمینۀ تحول دیجیتال در کتابخانه‌ها، آرشیوها و موزه‌ها، اعلام شد.
2021-01-10 15:40:25

نشست «به یاد دکتر احسان اشراقی» برگزار می‌شود

یکصد و چهل و سومین نشست مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، به یاد دکتر احسان اشراقی برگزار خواهد شد.
2021-01-09 22:38:13

صفحه‌ها