عضویت دکتر اکبر ایرانی در کمیتۀ ملی حافظۀ جهانی

دکتر اکبر ایرانی، با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عضویت کمیتۀ ملی حافظۀ جهانی کمیسیون ملی یونسکو در آمد.
2020-10-13 16:21:25

کارگاه «تصحیح نسخ خطی و فهرست‌شناسی»

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با همکاری دانشگاه اصفهان، کارگاه «تصحیح نسخ خطی و فهرست‌شناسی» را با ظرفیت محدود برگزار می‌‌کند.
2020-10-13 16:12:39

ویژگی‌های کتاب «احکام الملل» ابوبکر خلال

کتابی از ابوبکر احمد بن محمد خلال (م ۳۱۱) با عنوان احکام اهل الملل در دست است که از نظر فقهی اجتماعی اهمیت زیادی دارد.
2020-10-13 15:56:42

پژوهشی در باب تعزیه با عنوان «درام اسلامی»

کتاب «درام اسلامی» نوشتۀ جمشید ملک‌پور، با ترجمۀ فرزام حقیقی، در 264 صفحه از سوی نشر بیدگل چاپ و منتشر شده است.
2020-10-13 14:52:18

شمارۀ 33 فصلنامۀ «کیمیای هنر»

سی و سومین شماره از سال هشتم فصلنامه علمی «کیمیای هنر»، از سوی پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر منتشر شد.
2020-10-13 14:34:31

معمار صدا

صدای شجریان در خدمت شعر فارسی بود و او پیوندی را که از دیرباز میان شعر فارسی و موسیقی ایرانی وجود داشته بسیار استوارتر کرد.
2020-10-12 18:26:54

ملاحظاتی انتقادی در باب «کتابشناسی متون چاپ شده در ایران» (1)

حمید عطایی نظری در مقاله‌ای چاپ شده در شمارۀ اخیر آینۀ پژوهش، به طرح ملاحظاتی انتقادی در باب «کتابشناسی متون چاپ شده در ایران» پرداخته است.
2020-10-11 17:50:49

توصیف و تحلیل دستنویسِ «خمسۀ نظامی گنجه‌ای» منتشر شد

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، اثر نفیس دیگری با عنوان «خمسۀ نظامی گنجه‌ای» را منتشر کرد.
2020-10-11 13:22:11

«مبانی و شیوه‌های تربیتی شمس تبریزی» بررسی می‌شود

درس گفتارهای شهر کتاب دربارۀ شمس تبریزی در روزهای چهارشنبه ۲۳ و ۳۰ مهر به «نگاهی به مبانی و شیوه‌های تربیتی شمس تبریزی» اختصاص دارد.
2020-10-10 16:17:43

متصل به ریشه‌های چند هزار ساله

کاری که استاد شجریان با شعر مولانا و سعدی و خیام کرد، فراتر از بیان دوبارۀ آن به صدایی خوش بود.
2020-10-10 16:02:16

صفحه‌ها