انتشار کتاب أقضیة خراسان حتی نهایة القرن الرابع الهجری

میراث مکتوب - مؤلف در این کتاب تاریخ قضائی خراسان تا قرن چهارم را مورد مطالعه قرار داده است. مطالعات تاریخی در مجامع دانشگاهی کشورهای عربی سمت و سوی خاصی یافته و توجه به شرق اسلامی قدیم، مد نظر آنها قرار گرفته است. جدیدترین کتاب در این زمینه، کتاب اقضیة خراسان می‌باشد. اصل کتاب یک رساله دانشگاهی بوده که به تازگی چاپ و منتشر شده است. مؤلف در این کتاب تاریخ قضائی خراسان تا قرن چهارم را مورد مطالعه قرار داده است. به عبارت دیگر، این کتاب یک کتاب تاریخ حقوق محسوب شده و توانسته زوایای کمتر مورد توجه تاریخ این منطقه را روشن کند. مؤلف بر آن است که نظم اداری خراسان با نظم قدیم اداری آن ناحیه پیوستگی دارد و چون قضاوت یک واحد از این نظم است، می‌تواند در شناخت بخشی از نظم اداری قدیم شرق ممالک اسلامی اثر بخش باشد. فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است: المقدمة
2014-10-05 12:23:33

کلیدهایی برای گشودن رازهای مثنوی

مؤلف در این کتاب از مثنوی به عنوان مهم ترین آثار در جهت خودشناسی نام می برد.
2014-10-01 12:51:38

بررسی تطبیقی شیوه‌های تزئینی خطوط کوفی و نستعلیق

بررسی تطبیقی شیوه‌های تزئینی خطوط کوفی و نستعلیق عنوان کتابی است که به تازگی از سوی انتشارات جمال هنر منتشر شده است.
2014-10-01 11:27:24

وجه تشابه تاریخ نگاری باستانی پاریزی با ابوالفضل بیهقی

بزرگداشت استاد دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، تاریخ‌نگار برجسته و استاد دانشگاه تهران عصر روز دوشنبه 7مهرماه 1393 در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.
2014-09-30 16:26:10

اعراب وراهبرد نظام ساساني

کتاب اعراب وراهبرد نظام ساساني از سوی انتشارات امیرکبیرمنتشر شد.
2014-09-30 10:57:50

زندگی‌نامه و خدمات علمی فرهنگی استاد دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی

همزمان با برگزاری بزرگداشت دکتر باستانی پاریزی زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی وی از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.
2014-09-30 10:10:00

نشست «نقد مستعار» در سرای اهل قلم

هفتمین نشست از سلسله نشست‌های خانۀ نقد کتاب با عنوان «نقد مستعار» چهارشنبه 9 مهرماه در سرای اهل قلم خانۀ کتاب برگزار می‌شود.
2014-09-29 15:32:57

انتشار چهارمین شماره مجله مطبوعات بهارستان

چهارمین شماره مطبوعات بهارستان، فصلنامه مطالعات نشریه‌های ادواری از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
2014-09-29 14:59:14

شاهنامه فردوسی میراث جهانی است

چندی پیش کشور قزاقستان ترجمه ای قدیمی به زبان جغتایی از شاهنامه فردوسی را برای ثبت جهانی به سازمان علمی فرهنگی یونسکو پیشنهاد کرد.
2014-09-29 11:03:22

رخش یا دخش؟ (بررسی صورت نگاشت یک لغت در نسخه های شاهنامه)

در این مقاله کوشش شده تا مبتنی بر رویکردی تحلیلی – مقایسه ای اختلاف صورت نگاشته های دو واژۀ «رخش» و «دخش» در چهار بیت شاهنامۀ فردوسی واکاوی، مقایسه و شرح شود.
2014-09-28 11:03:38

صفحه‌ها