تأملی بر زندگانی ابوالأسود دؤلی و شرح گزیدۀ اشعارش

«تأملی بر زندگانی ابوالأسود دؤلی و شرح گزیدۀ اشعارش» توسط انتشارات میراث ماندگار منتشر شد.
2021-01-06 17:36:25

«موسیقی‌شناخت» منتشر شد

ویراست دوم کتاب «حال دوران» با عنوان جدید «موسیقی‌شناخت» (بررسی تاریخیِ موسیقی از دورهٔ جاهلیت تا خلافت عباسی) نوشتهٔ اکبر ایرانی منتشر شد.
2021-01-05 19:53:51

سیه‌سار برنتابد پیه

مقالۀ «سیه‌سار برنتابد پیه» نوشتۀ مریم میرشمسی، یکی از مقالات دوشمارۀ 82-83 «گزارش میراث» است.
2021-01-05 19:30:52

جستاری در مذهب اسماعیلی فردوسی

کتاب «جستاری در مذهب اسماعیلی فردوسی (و بیست‌وسه گفتار دیگر از شاهنامه‌شناسان دربارۀ دین و مذهب فردوسی)» تدوین حمیدرضا اردستانی رستمی، منتشر شد.
2021-01-05 18:45:33

شمارۀ 98 فصلنامۀ «میراث شهاب»

شمارۀ 98 فصلنامۀ «میراث شهاب» مجلۀ تخصصی کتابخانه آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی (ره ) در حوزۀ کتابشناسی و نسخه‌شناسی منتشر شد.
2021-01-05 18:19:03

کتاب‌های آموزش زبان فارسی در چین قدیمی است

زبان فارسی در سرزمین چین سابقه‌ای طولانی دارد و سال‌های بسیاری است که در این سرزمین باستانی مورد استفاده قرار گرفته و از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است.
2021-01-05 17:42:26

جلد 12 فهرست نسخه‌های خطی کتابخانۀ پیر محمدشاه گجرات

جلد دوازدهم فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه و مرکز پژوهشی حضرت پیر محمدشاه شهر احمدآباد، گُجرات، هندوستان منتشر شد.
2021-01-05 17:16:55

اندیشه سیاسی در شاهنامه فردوسی بررسی می‌شود

نشست‌ «دیگری تکثر قومی و ناسیونالیسم» از سلسله نشست‌های اندیشه سیاسی در شاهنامه فردوسی برگزار می‌شود.
2021-01-05 16:26:02

رونمایی از ویراست جدید سفرنامه ناصرخسرو

«شب ناصرخسرو، و سفرنامه، و رونمایی از ویراست جدید سفرنامه ناصرخسرو» با همکاری مجلۀ بخارا و انتشارات علمی و فرهنگی برگزار می‌گردد.
2021-01-04 22:28:29

چهارمین شمارۀ پژوهش‌های زبانی‌ ـ ادبی قفقاز و کاسپین

چهارمین شماره از فصلنامۀ تخصصی پژوهش‌های زبانی‌ ـ ادبی قفقاز و کاسپین منتشر شد.
2021-01-04 17:26:58

صفحه‌ها