فراخوان همایش «مرقع‌شناسی در تاریخ هنر ایران‎»

همایش بین‌المللی «مرقع‌شناسی در تاریخ هنر ایران» در دیماه 1402 به همت پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.
2022-10-31 23:18:52

ضرورت فلسفیِ سلوک باطنی نزد سهروردی

نشست «ضرورت فلسفیِ سلوک باطنی نزد سهروردی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی مهدی ساعتچی برگزار می‌شود.
2022-10-31 22:40:52

«گشايش و رهايش» اثر ناصرخسرو منتشر شد

کتاب «گشايش و رهايش» ناصرخسرو قباديانى به تصحيح محمدرضا توكلى صابری از سوی انتشارات معین منتشر شد.
2022-10-30 15:37:10

اعلام فراخوان چهارمین همایش «میراث زبانی»

چهارمین همایش ملی میراث زبانی به همت پژوهشکده زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون،‌ اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.
2022-10-30 14:58:44

مولانا و سه صورت‌بندی از نسبت امید و ناامیدی با زندگی خوب

مفهوم زندگی خوب، به هر معنایی مراد شود و در هر بافت فرهنگی و تمدنی که صورتبندی شود، لاجرم بر شانه های چند ایدۀ بنیادی استوار است.
2022-10-29 23:24:40

حافظ و ندای درون مردم

حافظ همه را به طرف خودش می‌کشد. او شاعرى مردمى است. هر وقت که دیوانش را باز می‌کنید، می‌بینید که گوشه‏‌اى از درون شما را حکایت می‌کند.
2022-10-29 22:49:49

گزارۀ بنیادین انسان‌شناسی شیخ اشراق

نشست «جایگاه حکمت عملی در انسان‌شناسی اشراقی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی حسین هوشنگی برگزار شد.
2022-10-29 22:16:25

بیست‌و‌پنجمین چاپ «شرح سی قصیده از حکیم ناصرخسرو‌قبادیانی»

کتاب «شرح سی قصیده از حکیم ناصرخسرو قبادیانی به انضمام برگزیده‌ای از زاد المسافر» به اهتمام دکتر مهدی محقق، برای بیست‌و‌‌پنجمین بار، منتشر شد.
2022-10-26 21:48:37

نسبت شعر، تاریخ و فلسفه

در برخی اندیشه‌ها و فرهنگ‌ها، شعر و فلسفه مقابل هم قلمداد شده‌اند، به‌ویژه با اتکای به این معنا که شعر ریشه در ذوق دارد و فلسفه در عقل.
2022-10-26 20:54:09

خواجه غیاث نقشبند، هنرمندی توانا و شاعری دانا

غیاث‌الدّین علی نقشبند یزدی، افزون بر آنکه در هنرهای مختلف دستی توانا داشته، در هنر شاعری نیز صاحب قریحه‌ای روان و سبکی ویژه بوده است.
2022-10-26 20:12:16

صفحه‌ها