دشواری‌های کتابخانه‌های دیجیتال در ایران

فعالیت‌هایی که در کشور ما در زمینۀ کتابخانه‌های دیجیتال انجام می‌شود بسیار کند، نامنظم، بدون امکانات و مهمتر از آن بدون برنامه و تنها مطابق با الزامات جاری است.
2020-10-04 11:58:07

همایش «کارنامۀ علمی استاد ایرج افشار» برگزار می‌شود

نخستین همایش ملی نام‌آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران با بررسی کارنامۀ علمی استاد ایرج افشار در هفتۀ جاری برگزار می‌شود.
2020-10-03 13:53:29

درس‌گفتار «شمس تبریزی و سیاست» برگزار می‌شود

سی و ششمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ شمس تبریزی به موضوع «شمس تبریزی و سیاست» اختصاص دارد.
2020-10-03 13:33:54

کتاب «روزگار ملک» منتشر شد

کتاب «روزگار ملک» (هشتاد خاطره و روایت از حاج حسین آقا ملک) به کوشش و نگارش مهدی یساولی، با مقدمه سیدعبدالله انوار، منتشر شد.
2020-10-03 13:28:12

«آذربایجان و شاهنامه» راهی بازار کتاب شد

سجاد آیدنلو، تحقیق خود دربارۀ جایگاه آذربایجان، ترکان و زبان ترکی در شاهنامه و پایگاه هزار سالۀ شاهنامه در آذربایجان را در قالب کتابی با عنوان «آذربایجان و شاهنامه» ارائه کرده است.
2020-09-30 15:22:28

مولانا در جهان امروز و شارحان مثنوی، و انتظارات مثنوی‌خوانان امروز

دیدن مثنوی از پشت عینک ابن‌عربی و تمرکز تمام بر مفردات و تنیدن بر مضمون تک‌تک ابیات از گرفتاری‌های عمدۀ شارحان سلف مثنوی است.
2020-09-30 14:45:11

غزل‌های مولانا، بازی با مرزها و میزان‌ها

دومین روز هم‌اندیشی «بر خوان شمس و مولانا» با سخنرانی مهدی محبتی، حمیدرضا توکلی، محمدجواد اعتمادی، مریم مشرف، زهرا حیاتی و سمیرا قیومی برگزار شد.
2020-09-30 14:25:35

نکاتی در باب زبان غزلیات مولانا و تصحیح و ترجمۀ دیوان کبیر

سومین روز هم‌اندیشی سه روزۀ مجازی «بر خوان شمس و مولانا» با سخنرانی مجتبی اعتمادی‌نیا، شیرین رزمجو بختیاری و الهام خلیلی‌جهرمی برگزار شد.
2020-09-30 14:20:10

جلد 68 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران»

جلد 68 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» با تحقیق و تألیف حمزه مرادی بهرام منتشر شد.
2020-09-30 14:12:53

عمق در عین سادگی؛ امتیاز اشعار مولانا

مفاهیمی که مولانا روی آنها تمرکز کرده کشف خود اوست و بیان همه‌فهم این مفاهیم او را محبوب قلوب جهان فارسی‌زبان و حتی غیر فارسی‌زبان کرده است.
2020-09-30 14:01:40

صفحه‌ها