فراخوان همایش بین‌المللی میراث زبانی

پژوهشکدۀ زبان‌شناسی، کتیبه‌ ها و متون، به پاس بزرگداشت روز جهانی زبان مادری و به‌منظور گسترش پژوهش‌های علمی، همایش بین‌المللی میراث زبانی را برگزار می‌کند.
2014-10-19 13:49:42

اثبات شهرت شاهنامه فردوسی صد سال پس از سرایش

نکته‌های ناگفته مجموعه‌ای از یادداشت ‌های ادبی و تاریخی به قلم مهران افشاری است که به صورت مقاله‌هایی مستقل تنظیم یافته اند.
2014-10-19 11:14:46

نقدهای دیگران بر ابن عربی

کتاب حاضر، جدیدترین کتاب در نقد ابن عربی است.
2014-10-18 16:22:07

بزرگداشت استاد منوچهر مرتضوی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران

مراسم بزرگداشت مرحوم استاد دکتر منوچهر مرتضوی، حافظ پژوه برجسته روز چهارشنبه 30 مهر ماه سال جاری در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار خواهد شد.
2014-10-18 15:26:29

یغمای قلعه عزالدوله در زوارک الموت

از یادداشت های روزانۀ عین السلطان قهرمان میرزا سالور به روشنی بر می آید که بعدالصمد میرزا عزالدوله، از همان نخستین دیدار خود از الموت شیفتۀ این سرزمین جادویی شد.
2014-10-18 14:25:03

«شناخت انواع کاغذ در نسخه‌های خطی» با تدریس سیدعبدالله انوار

دورۀ آموزشی دو روزۀ «شناخت انواع کاغذ در نسخه‌های خطی» با تدریس استاد سیدعبدالله انوار در مؤسسه کتابخانه و موزۀ ملی ملک برگزار می ‌شود.
2014-10-18 12:04:27

همگام با هفت شهر کتاب

هفت شهر کتاب دومین مجموعه مقالات سید علی آل داود است که اخیراً از سوی انتشارات امیرکبیر راهی بازار نشر شده است.
2014-10-18 11:42:08

نشست «روسیه‌شناسی در ایران: دویستمین سال نگارش کتاب دلیل‌ السفرا»

به مناسبت دویستمین سال نگارش کتاب دلیل السفرا سرای ایران شناسی نشست روسیه شناسی در ایران را برگزار می کند.
2014-10-18 09:58:18

برگزاری سمپوزیوم منطقه ای «ایران و جاده ابریشم؛ تبادلات فرهنگی و ارزش های مشترک»

سمپوزیم منطقه ای «ایران و جادۀ ابریشم، بستر تبادلات فرهنگی و ارزش های مشترک» 30 مهر سال جاری برگزار خواهد شد.
2014-10-15 12:33:16

فراخوان همایش بین المللی آیندۀ فرهنگ

تحقیق درباره آیندۀ فناوری و علوم تجربی و علوم انسانی و آیندۀ هنر، اقتصاد، سیاست و دین، از اساسی‏ترین حوزه های پژوهش‌ جدید است.
2014-10-15 11:30:54

صفحه‌ها