چند پيشنهاد برای تصحيح «مصفی المقال»

«مصفی المقال في مصنّفي علم الرجال» نگاشته‌ای سودمند از مرحوم آقا بزرگ تهرانی در تاريخ علم رجال شيعه است.
2021-01-03 16:07:27

نامزدهای جشنواره نقد کتاب در گروه دین

مقاله‌های راه‌یافته به مرحله دوم هفدهمین جشنواره نقد کتاب در موضوعات کلیات اسلام، قرآن و حدیث، فقه و حقوق و اخلاق توسط دبیرخانه این‌رویداد معرفی شدند.
2021-01-03 15:41:51

دورۀ آموزشی شرح «فصوص الحکم ابن عربی»

دهمین دوره آموزشی شرح «فصوص الحکم ابن عربی» با تدریس دکترحسن بلخاری به صورت مجازی برگزار می‌شود.
2021-01-03 15:25:10

جلد 51 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران»

جلد 51 «فهرست نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» تألیف و تحقیق مریم تفضلی‌شادپور منتشر شد.
2021-01-02 23:43:54

دیوان اشعار طالب جاجرمی

«دیوان اشعار طالب جاجرمی» شاعر قرن نهم شیراز با ‌تصحیح محمد‌هادی خالق‌زاده توسط بنیاد موقوفات دکتر محمود و همکاری نشر سخن منتشر شده است.
2021-01-02 23:33:00

شب چهل‌و‌هفتمین سالگرد تأسیس مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

پانصد‌ و‌ نود‌ و پنجمین شب از شب‌های بخارا به چهل‌و‌هفتمین سالگرد تأسیس مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران اختصاص دارد.
2021-01-02 23:20:41

مدرسۀ زمستانی ملک

کتابخانه و موزۀ ملی ملک، مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های پژوهشی مجازی را در قالب «مدرسه زمستانی ملک» برگزار می‌کند.
2021-01-02 23:09:53

معرفی نامزدهای جشنواره نقد در گروه زبان و زبان‌شناسی

۱۴مقاله راه یافته به مرحله نهایی هفدهمین جشنواره نقد کتاب در گروه زبان و زبان‌شناسی معرفی شدند.
2021-01-02 22:47:17

«گلستان»خوانی در انجمن مترجمان

انجمن صنفی مترجمان استان تهران در نظر دارد تا برای پاسداشت زبان فارسی، جلسات «گلستان»خوانی برگزار کند.
2021-01-02 22:43:49

کهن‌ترین نسخۀ صحیفۀ سجّادیه منتشر شد

کهن‌ترین نسخۀ صحیفۀ سجّادیۀ کامله، به صورت نسخه‌برگردان از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2020-12-31 00:07:10

صفحه‌ها