«عكاسي» در نسخه‌ شناسي

«عكاسي» يكي از شيوه‌هاي تزئين كاغذ و جزو فنوني است كه براي آرايش حاشيه نسخه‌ها و بيشتر در مرقعات به كار مي ‌رفت.

2013-08-18 12:04:00

امتحان قلم و مركب

در گذشته، كاتبان پس از تراشيدن قلم يا هنگامي كه قصد داشتند براي نگارش از قلم جديدي استفاده كنند، ضخامت و كيفيت نگارشِ قلم را با نوشتن حرف يا عبارتي يا گذاشتن نقطه‌اي امتحان مي‌كردند.

2013-08-17 11:31:00

«جلدهاي شيوه عثماني»

پيش از اين در كتاب نسخه ‌شناخت بخش قابل توجّهي از مطالب را به شناسايي گونه‌هاي جلدهاي دوره اسلامي و سبك‌ شناسي آن‌ها اختصاص داديم. در آنجا به اصلي‌ ترين شيوه‌هاي رايج در سرزمين‌هاي حوزه فرهنگي ايران پرداختيم امّا به سبك‌ها و گونه‌هايي كه در بيرون از اين حوزه رايج بود نپرداختيم.

2013-08-07 14:54:00

«شناسايي ويژگي‌هاي نگاره‌هاي دوره اسلامي-كلاه قزلباشي»

اگر بخواهيم در زمينه سبك‌ شناسي نگارگري دورۀ اسلامي به كار جدّي بپردازيم ناگزيريم تا ويژگي‌هاي آثار هر دوره را شناسايي كرده و با گردآوري مجموعه‌اي از اين ويژگي‌ها، بتوانيم وجه تمايز نگاره‌هاي هر دوره و مكتب را نسبت به ديگر موارد تعيين كنيم.

2013-07-20 13:27:00

جدول سه‌تحرير

چنانکه می دانیم "جدول" عبارت است از خط‌هايي كه دورادور نوشته‌هاي يك نسخه ترسيم مي‌شد و هر خواننده‌اي كه با نسخه‌هاي خطّي سر و كار داشته نمونه‌هايي از آن را ديده است.

2012-12-15 14:57:00

افشان

"افشان" يكي از زيباترين هنرهاي به كار رفته در نسخه‌پردازي مي‌باشد كه در تزئين نسخه‌ها و مرقّعات كاربرد داشته است. نامِ اين هنر برگرفته از شيوۀ ايجادِ آن است بدينگونه كه قطرات طلا يا نقرۀ محلول - و گاه رنگهاي ديگر- را به شيوه‌هايي خاص بر سطحِ كاغذ مي‌افشاندند. پس از اين كار اگر مادۀ افشان از طلا بود روي آن را مهره مي‌كشيدند تا جلاي زر بهتر نمايان شود.

2012-10-31 21:25:00

پشت‌نسخه‌های سبک شیراز در دوره ایلخانی و تیموری

در میان شیوه‌های شناخته شده آرایش پشت‌نسخه ، شیوه‌ای در سده هشتم و نهم هجری در شهر شیراز رواج داشته و نمونه‌های آن را در نسخه‌های آن دوره می‌بینیم. در این شیوه ، عبارت تقدیمیه یا عنوان کتاب را درون یک ترنج می‌نوشتند. این ترنج...

2012-02-11 11:15:00

صفحه‌ها