گسترش تشیع در قفقاز در عصر صفویه

صفویه بیش از دویست سال بر منطقه قفقاز نفوذ و تأثیر داشتند. یکی از تأثیرات مهم ایشان در این منطقه گسترش و ترویج مذهب شیعه بود.

...

2017-02-28 10:15:38

صفحه‌ها