فرهنگ‌نویسی مباحث نظری و کاربردی

این کتاب ترجمۀ یازده مقاله در باب فرهنگ‌نویسی است که گامی مهم در آشناکردن علاقمندان و دست‌اندرکاران این فن است.

...

2017-02-25 14:38:23

صفحه‌ها