تحقیقی دربارۀ اسفندیار رویین تن

یکی از نیازها و ضرورت های مطالعات حماسی – اساطیری ایران، انجام گرفتن پژوهش های مستقل و جامع علمی (اصطلاحاً تک نگاری) دربارۀ شهریاران و پهلوانان نامدار شاهنامه ای است.

...

2017-02-11 15:47:37

صفحه‌ها