فهرست دویست نسخۀ خطی مدرسۀ امام عصر (عج) شیراز

کتابخانۀ مدرسۀ علمیۀ امام عصر شیراز نزدیک به هشتصد نسخۀ خطی دارد که فهرست چهارصد نسخۀ آن در یک مجلد در سال 1374 ش به چاپ رسیده است.

...

2017-02-08 12:15:29

صفحه‌ها