نسخۀ نفیس «مخزن الأسرار نظامی»

نسخه‌برگردان دستنویس هنریِ مصوَّر «مخزن ‌الأسرار نظامی» به خط میرعلی هروی، به نشانی Supplement person 985 کتابخانۀ ملّی فرانسه، با مقدمۀ علی صفری آق‌قلعه منتشر شده است.

2020-11-19 10:50:05

الرِسالة المُعینیّة (الرِسالةُ المُغنیة) و حلّ مشکلات معینیه

جلد اول «الرِسالة المُعینیّة (الرِسالةُ المُغنیة) و حلّ مشکلات معینیه» اثر خواجه نصیر‌الدین طوسی، با تصحیح و تحقیق سجاد نیک‌فهم خوب‌روان و فاطمه سوادی و پیش‌گفتارهای پروفسورجمیل رجب و دکترحسین معصومی همدانی، منتشر شده است.

2020-11-18 00:33:14

توصیف و تحلیل دستنویسِ «خمسۀ نظامی گنجه‌ای

کتاب «خمسۀ نظامی گنجه‌ای» حاوی توصیف و تحلیل دستنویسی از کتابخانۀ ملّی فرانسه از سوی فرانسیس ریشار است که با ترجمۀ محمدحسین مرعشی انتشار یافته است.

2020-11-18 00:18:06

نقد و بررسی نگاره‌های خمسۀ نظامی گنجه‌ای

کتاب «نقد و بررسی نگاره‌های خمسۀ نظامی گنجه‌ای» اثر قاسم‌ علی سلطان (مورخ 968 هجری قمری) با مقدمه و پژوهش علی‌اصغر میرزایی‌مهر به صورت نفیس از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2020-09-28 17:16:38

نسخۀ هنری مصوّر «خسرو و شیرین نظامی»

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، نسخۀ هنری مصوّری از «خسرو و شیرین نظامی» به خط اظهر تبریزی (سدۀ نهم هجری) را به صورت نسخه برگردان نفیس با مقدمۀ شیوا میهن منتشر کرد.

2020-08-26 16:16:55

«پژوهشی در طبائع الحیوان» منتشر شد

«پژوهشی در طبائع الحیوان» از مجموعۀ متن‌شناسی انتشارات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب راهی بازار نشر شد.

2020-08-25 14:26:31

سنجش پیشاب‌شناسی رازی با پزشکی نوین

برگردان بخش پیشاب کتاب الحاوی فی الطب حکیم زکریا رازی همراه با توضیحات، با پژوهش و گردآوری محمدابراهیم ذاکر و حسن اتوکش منتشر شد.

2020-08-25 14:24:15

«رسائل خواجو» منتشر شد

«رسائل خواجو» با مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی و دکتر محمد شادروی‌منش از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.

2020-07-20 13:39:20

زبان خیال‌انگیز نظامی

«زبان خیال‌انگیز نظامی» نوشتۀ هلموت ریتر با ترجمۀ سعید فیروزآبادی به عنوان 340مین کتاب مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب ترجمه شد.

2020-07-13 15:27:57

«رِسالةٌ فی اوجاع المَفاصِلِ وَ علاجِهِا» منتشر شد

«رِسالةٌ فی اوجاع المَفاصِلِ وَ علاجِهِا» و «مقالة فی النقرس» نوشتۀ زکریای رازی از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2020-07-12 14:34:21

صفحه‌ها