«منشآت» خان احمد گیلانی

کتاب «منشآت» خان احمد گیلانی، با تصحیح عباس پناهی، به عنوان سیصد و شصت و سومین اثر از آثار مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب روانۀ بازار نشر شد.

2021-08-25 15:44:38

«نُزهَة ‌القُلوب» اثر حمدالله مستوفی قزوینی

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، سیصد و پنجاه و هشتمین اثر از آثار خود را به انتشار اثری از حمداالله مستوفی با عنوان «نُزهَة ‌القُلوب» اختصاص داد.

2021-07-27 12:58:02

زیج یمینی

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب «زیج یمینی» اثر محمد بن علی بن مالک بن ابی‌نصر الحقایقی را با تصحیح دکترمحمد باقری و مائده حسین‌زاده چاپ و منتشر کرد.

2021-07-03 23:08:19

حیات ‌الانسان (ترجمۀ حیاة ‌الحیوان)

حیات ‌الانسان (ترجمۀ حیاة ‌الحیوان) نوشتۀ کمال‌الدین محمد ‌بن موسی دَمیری، ترجمۀ محمد‌شاه بن مبارک قزوینی با تصحیح و تحشیۀ محمد روشن از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در دو جلد منتشر شد.

2021-06-19 17:54:33

شرح الأصول و الجُمَل فی مهمّات العِلم و العَمل

«شرح الأصول و الجُمل فی مهمّات العِلم و العَمل (شرح الاشارات و التنبیهات لابن سینا)» تألیف ابن‌کمُّونه عزّالدوله سعد بن منصور البغدادی با تحقیق محمد ملکی و مرضیه نوری‌صفت منتشر شده است.

2021-06-08 18:23:52

بِشاراتُ ‌الاشارات فی شَرح الاشارات و التنبیهات

«بِشاراتُ‌ الاشارات فی شَرح الاشارات وَ التنبیهات» تألیف شمس‌الدین محمد ‌بن اشرف الحسینی السمرقندی، با تحقیق علی اوجبی، در دو مجلد، به عنوان سیصد و پنجاه و ‌پنجمین اثر مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.

2021-05-22 13:45:31

کتاب حقوق ملل

«کتاب حقوق ملل» نوشتۀ فریدریش زالفلد، ترجمۀ میرزا محبعلی خان یکانلو، با دیباچۀ استاد محمدعلی موحد و تصحیح و پژوهش محسن نیک‌بین منتشر شده است.

2021-05-21 00:33:42

شرح هِدایة ‌الحِکمة

«شَرح هِدایة الحِکمة»، تألیف قاضی کمال‌الدین حسین ‌بن ‌معین‌الدین میبدی با مقدمه، تصحیح و تحقیق علیرضا جوانمردی‌ادیب، به عنوان سیصد ‌و ‌پنجاه و هفتمین اثر مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2021-05-19 09:20:16

«صِراط الخطّ»؛ تلفیق شعر و خوشنویسی

منظومۀ «صِراط ‌الخطّ» سرودۀ سلطانعلی مشهدی، به کوشش علی صفری آق‌قلعه و حکیمه شریعت‌نیا، و از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شد.

2021-05-16 12:27:21

«التشریح» با تصحیح محمدابراهیم ذاکر

کتاب «التشریح» نوشتۀ عمادالدین محمود شیرازی با تصحیح محمدابراهیم ذاکر با نظارت رضا ماستری‌فراهانی، منتشر شده است.

2021-05-12 18:43:18

صفحه‌ها