فهرست نسخه‌های خطّی فارسی کتابخانۀ کنگره (آمریکا)

فهرست نسخه‌های خطّی فارسی کتابخانۀ کنگره (آمریکا)

علی صفری آق‌قلعه، پژوهشگر نسخ خطی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب «فهرست نسخه‌های خطّی فارسی کتابخانۀ کنگره (آمریکا)» را فهرست‌نویسی‌ کرده است.

2021-01-27 16:14:02

اصل یازدهم «خلاصة‌ الأشعار و زبدة‌ الأفکار»

خلاصة‌ الأشعار و زبدة‌ الأفکار(بخش ری و استرآباد و نواحی آن بلاد)

اصل یازدهم «خلاصة‌ الأشعار و زبدة‌ الأفکار»، تألیف میر تقی‌الدّین کاشانی، که به ری و استراباد و نواحی آن بلاد اختصاص دارد، به کوشش مرتضی موسوی و رضوان مسّاح به چاپ رسیده است.

2021-01-23 16:01:59

کهن‌ترین نسخۀ رباعیات خیام

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب مهم‌ترین نسخۀ تاریخ‌دار از مجموعۀ رباعیات خیام را، که به قلم پیربوداقی کتابت شده است، به صورت چاپ عکسی منتشر کرد.

2021-01-09 23:27:39

کهن‌ترین نسخۀ صحیفۀ سجّادیه

کهن‌ترین نسخۀ صحیفۀ سجّادیۀ کامله، کتابت 416 هجری با مقدمۀ استاد احمد مهدوی دامغانی و سیدمحمدحسین حکیم از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2020-12-31 00:00:00

نخستین کتاب فارسی دربارۀ زبان‌شناسی و علم‌اللُّغه

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، نخستین کتاب فارسی دربارۀ زبان‌شناسی و علم‌اللُّغه با عنوان «مُثمِر» نوشتۀ سراج‌الدین علی‌خان آرزو را با مقدمه و تصحیح سیدمحمد راستگو منتشر کرد.

2020-12-25 00:04:23

«المَشیخه» اثر سالک‌الدین حمّوئی یزدی

«المَشیخه» گنجینه‌ای از خطوط، اجازات، دستنوشت‌ها و یادگارنامۀ مشاهیر ایران مابین سال 845 هجری تا 1022 است که با پژوهش و مقدمۀ سیدمحمد طباطبائی بهبهانی (منصور) منتشر شده است.

2020-12-20 11:09:00

«تذکرة ‍‌الملوک» کتابی در تاریخ عمومی ایران

«تذکرة ‌الملوک» اثری است از قرن سیزدهم هجری و تألیف میرزا محمدهاشم آصف معروف به رستم‌ الحکما یا همان رضاقلی‌خان هدایت، که جلیل نوذری آن را تصحیح کرده است.

2020-12-20 11:05:31

نسخۀ نفیس «مخزن الأسرار نظامی»

نسخه‌برگردان دستنویس هنریِ مصوَّر «مخزن ‌الأسرار نظامی» به خط میرعلی هروی، به نشانی Supplement person 985 کتابخانۀ ملّی فرانسه، با مقدمۀ علی صفری آق‌قلعه منتشر شده است.

2020-11-19 10:50:05

الرِسالة المُعینیّة (الرِسالةُ المُغنیة) و حلّ مشکلات معینیه

جلد اول «الرِسالة المُعینیّة (الرِسالةُ المُغنیة) و حلّ مشکلات معینیه» اثر خواجه نصیر‌الدین طوسی، با تصحیح و تحقیق سجاد نیک‌فهم خوب‌روان و فاطمه سوادی و پیش‌گفتارهای پروفسورجمیل رجب و دکترحسین معصومی همدانی، منتشر شده است.

2020-11-18 00:33:14

توصیف و تحلیل دستنویسِ «خمسۀ نظامی گنجه‌ای

کتاب «خمسۀ نظامی گنجه‌ای» حاوی توصیف و تحلیل دستنویسی از کتابخانۀ ملّی فرانسه از سوی فرانسیس ریشار است که با ترجمۀ محمدحسین مرعشی انتشار یافته است.

2020-11-18 00:18:06

صفحه‌ها