«تاریخ بیهق» نوشتۀ ابن‌فُندق

«تاریخ بیهق» (سبزوار فعلی) نوشتۀ ابوالحسن علی بن زید بیهقی معروف به ابن‌فُندق (۴۹۰-۵۶۵ ق.) با تحقیق و تصحیح سلمان ساکت، منتشر شده است.

2021-12-28 16:23:42

تجدید چاپ «مرآت الأکوان»

کتاب «مرآت الأکوان (تحرير شرح هدايه ملاصدرا شيرازى)» اثر سید احمد حسینی اردکانی، با تصحیح مرحوم عبدالله نورانی، از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب بازچاپ شد.

2021-12-27 19:23:42

چاپ سوم کتاب «قرآن فارسی کهن»

چاپ سوم کتاب «قرآن فارسی کهن؛ تاریخ، تحریرها، تحلیل» نوشتۀ سید محمد عمادی حائری از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شد.

2021-12-05 17:38:09

«سلجوقنامه» تألیف ظهیرالدین نیشابوری

«سلجوقنامه» تألیف ظهیرالدین نیشابوری (سدۀ ششم هجری) به کوشش الکساندر مورتن، به عنوان سیصد و شصت و ششمین اثر از مجموعه آثار مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب به چاپ رسیده است.

2021-11-09 17:28:19

غزوات سلطان سلیم

کتاب «غزوات سلطان سلیم» حاوی گزارش قاضی‌زادۀ اردبیلی (درگذشتۀ ۹۳۰ ه.ق) از فتح مصر و شام به دست سلطان سلیم اوّل عثمانی است که با تصحیح و تحقیق طاهر بابائی منتشر شده است.

2021-10-21 01:52:17

ارج‌نامۀ احمد گلچین معانی

بهروز ایمانی در کتاب «ارج‌نامۀ احمد گلچین‌معانی» به بحث درباره زندگی، آثار و جستارهای متن‌پژوهی وی پرداخته است.

2021-10-10 17:42:33

چاپ سوم کتاب «زاد المسافر»

چاپ سوم کتاب «زاد المسافر» با تصحيح و تحقیق سيد محمد عمادی حائری و شرح لغات و اصطلاحات توسط سيد اسماعيل عمادی حائری، از سوی میراث مکتوب منتشر شد.

2021-09-05 18:38:09

«منشآت» خان احمد گیلانی

کتاب «منشآت» خان احمد گیلانی، با تصحیح عباس پناهی، به عنوان سیصد و شصت و سومین اثر از آثار مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب روانۀ بازار نشر شد.

2021-08-25 15:44:38

«نُزهَة ‌القُلوب» اثر حمدالله مستوفی قزوینی

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، سیصد و پنجاه و هشتمین اثر از آثار خود را به انتشار اثری از حمداالله مستوفی با عنوان «نُزهَة ‌القُلوب» اختصاص داد.

2021-07-27 12:58:02

زیج یمینی

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب «زیج یمینی» اثر محمد بن علی بن مالک بن ابی‌نصر الحقایقی را با تصحیح دکترمحمد باقری و مائده حسین‌زاده چاپ و منتشر کرد.

2021-07-03 23:08:19

صفحه‌ها