«مطلع الانوار» امیرخسرو دهلوی منتشر شد

امیر ناصرالدین ابوالحسن خسرو بن امیر سیف­ الدین دهلوی از شاعران و عارفان پارسی­ گوی و به نام شبه قاره در نیمۀ دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری میزیست.

2019-03-02 09:24:18

انتشار مجدد کتاب دو جلدی «مرآت الأدوار و مرقات الأخبار»

کتاب دو جلدی «مرآت الأدوار و مرقات الأخبار» در چاپ دوم و در گروه آثار تاریخی و جغرافیایی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2019-02-25 13:58:47

كليات بُسحق اطعمۀ شيرازی (فارسی) به چاپ سوم رسید

سومین چاپ كليات بُسحق اطعمۀ شيرازی (فارسی) منتشر شد.

2019-02-24 13:41:24

چاپ دوم کتاب ترجمۀ فرحةالغری منتشر شد

چاپ دوم کتاب ترجمۀ فرحة الغری از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

2019-02-18 11:56:25

«اندیشه‌های فلسفی و کلامی خواجه نصیرالدّین طوسی» به چاپ دوم رسید

کتاب «اندیشه‌های فلسفی و کلامی خواجه نصیرالدّین طوسی» به چاپ دوم رسید.

2019-02-12 13:28:47

سه رساله از تصنیفات خواجه نصیرالدین طوسی

خواجه نصیرالدین طوسی (597 – 672 ق) از بزرگترین دانشمندان و فیلسوفان دورۀ اسلامی است و آثار و نگاشته های او از اثرگذارترین تألیفات در زمینه های علمی، فلسفی و کلامی به شمار می رود.

2018-10-24 16:27:08

مکتب عرفان خراسان (گفت و گو با دکتر سید حسین نصر)

خطۀ پهناور خراسان بزرگ که از شرق استان تهران فعلی تا مرز چین گسترش داشته، سهم بسیار مهمی در تاریخ فکری و ادبی و عرفانی ایران زمین و بلکه همه جهان اسلام داشته است.

2018-08-12 15:22:00

خلد برین - چاپ دوم

مؤلف این کتاب، میرزا محمد یوسف واله اصفهانی، برادر میرزا محمد طاهر وحید قزوینی و پسر میرزا حسین خان قزوینی است.

2018-08-12 14:34:13

سام نامه - چاپ دوم

سام‌نامه از حماسه‌های فارسی است.

2018-08-12 11:12:29

عهد حُسام (سفرنامۀ لرستان و خوزستان) - چاپ دوم

محمود میرزا قاجار (1214-1271 ق) از فرزندان ادیب و شاعر فتحعلى شاه قاجار است و از او آثار زیادى در زمینه تاریخ و ادبیات بر جاى مانده است.

2018-08-11 16:22:44

صفحه‌ها